Fatimeyi-zəhra rəvayətlərin dili ilə

15 May 2011

Peyğəmbərimizin (s) qiymətli yadigarı Fatimeyi-Zəhranın (ə) yüksək və əzəmətli mövqeyi haqqında mötəbər məxəzlərdə və hədis kitablarında o qədər çox yazılmışdır ki, onların hamısının hətta adlarını belə çəksək, böyük bir siyahı alınar.

Həzrət Məhəmməd)s) buyurur

27 Apr 2011

Qadının bərəkətli olmasının əlaməti budur ki, elçiliyi asan, mehriyyəsi isə yüngül olsun.” (Məsumların nurlu kəlamlarından 500 hədis)

Bir şəxs Allahı axtarırdı.

09 Mar 2011

Bir şəxs Allahı axtarırdı. Eşitmişdi ki, Allah göydədir. Hamı göyə üz tutub Allahı çağırırdı. Allahı tapmaq üçün ayağa qalxdı. Hər gecə səmanın pillələri ilə yuxarı qalxdı. Buludları sağa-sola verib arxasını gəzirdi.

Hәzrәt Pеyğәmbәrdən (s) ibrət dolu kəlamlar

04 Mar 2011

“Vаlidеynini incidәn, mәni incidib. Mәni incidәn Аllаhı incidib. Аllаhı incidәn isә mәlun vә Аllаhın rәhmәtindәn uzаqdır.”

Düşünməyə dəyərmi?

19 Jan 2011

Gözləri kor, ayaqları şikəst bir kişi yol kənarındakı ağacın kölgəsində əllərini açmış,görməyən gözlərini bir nöqtəyə dikərək dua edirdi:

- Ey bir çox zənginə vermədiyi nemətləri mənə verən Rəbbim, yarpaqların, ulduzların sayı qədər Sənə şükürlər olsun!

HƏZRƏT PEYĞƏMBƏRDƏN EŞİDİLMİŞ TƏMSİLLƏR

24 May 2010

* Mənim Əhli-beytim Nuhun gəmèsinə bənzər hər kəs ona minsə niúat tapar hər kəs müxalif olsa qərq olar.

Fatimədən (s.ə.) hədislər

10 Mar 2010

Allah  namazı  kibr    xudbinlikdən  uzaqlaşmaq  vəsiləsi  etdi

  2.  Allah  orucu  ixlasınızı  sabitləşməsi    davam  etməsi  üçün   qərar  aldı.

Imam Rza (ə) Kərbəla müsibəti barəsində

20 Jan 2010

Kimin yanında müsibətimizi izah edib ağlasa, digərlərini də ağlatsa, bütün gözlərin ağlayacağı gündə, onun gözü ağlamaz.