İmam Əlinin (ə) mübarək dilindən münafiqlərin 16 xüsusiyyəti barədə

18 Aug 2014

Tarix boyu insanlar zaman-zaman əxlaqı xəstəlik olan nifaqa düçar olmuşlar. Bu yolda çox sayda zərər çəkmişlə. Quranda da nifaq haqqında çox sayda ayə vardır. İmam Əli (ə) də şəxsən münafiqlərin güclü müxalifliyinə məruz qaldığı üçün, onların hiylələrini canı ilə hiss etdiyi üçün bu mövzunun əhəmiyyətli bilmiş və münafiqlərin simasındakı pərdəni götürmüşdür...

Hər bir möminin buna ehtiyacı var

12 Aug 2014

İmam Mühəmməd Təqi (ə) buyurub: "Möminin bunlara ehtiyacı olar: Allahdan gələn müvəffəqiyyətə (tovfiqə), öz içindən gələn moizəyə və ona nəsihət edənin sözünü qəbul etmək bacarığına”...

Imam Əlinin (ə) müsəlmanlara son vəsiyyəti nələr olmuşdur?

31 Jul 2014

Əbul Fərəc nəql edir ki, İmam Əli (ə) zərbətlənəndən sonra Kufə həkimləri yanına gəlir. Onların içində Əsir ibni Əmr kimi mütəxəssisi yox idi. O, yaraları müalicə etməkdə tanınmış mütəxəssis idi. Bu həkim zərbətin yerini görən zaman əmr edir ki, qoyunun ağciyərini gətirsinlər...

Mübarək Ramazan ayı haqqında hədislər

02 Jul 2014

Həzrəti Məhəmməd (s) buyurur: "Ramazan ayı elə bir aydır ki, başlanğıcı rəhmət, ortası bağışlanma və sonu Cəhənnəm atəşindən xilas olmaqdır."...

Peyğəmbər (s) ilə şeytanın dioloqu

14 Feb 2014

Peyğəmbər (s) bir gün səhabələri ilə oturmuşdu. Bu vaxt qapı döyülür. Şeytan insan surətində Peyğəmbərin (s) hüzuruna gəlib deyir: Ya peyğəmbər (s) mən Allah tərəfindən göndərilmişəm. Hər nə soruşsan düzünü deyəcəyəm. Allah mənə əmr edib...

Həzrət Məhəmməddən (s) mükəmməl incilər

16 Jan 2014

İnsanlarla xoş davranmaq əqlin yarısıdır. Qüssə qocalığın yarısıdır. Yaxşı sual soruşmaq elmin yarısıdır. Ailənin azlığı sərvət deməkdir. Salam vermək danışıqdan qabaqdır...

İmam Hüseynin (ə) mübarək kəlamları

27 Nov 2013

 “Bəzi insanlar dünyanın bəndəsidir və dindarlıqları yalnız dildədir. Maddi həyatlarına uyğun gələnədək dinlə yoldaşlıq edirlər. İmtahana çəkildikdə isə dindarların sayı azalır.”...

Ey Allah bəndələrİ, bu dünyadan nə umursunuz?

19 Sep 2013

Bir müddət bu dünya evində qonaqsınız və bir can borclusunuz,o borc da sizdən alınacaq

12 İmam hədisi

19 Sep 2013

Əhli-beytin (ə) mövqeyini İmamət və vilayətlə əlaqələndirən və bir sıra şübhəli sualları cavablandıran hədislərdən biri də “on iki İmam” hədisidir. Bu hədis İslamın ən məşhur hədislərindəndir. O səhih və mötəbər kitabların əksəriyyətində nəql olunmuşdur

İmаm Kаzimdən (ə) 40 hədis

07 Jun 2013

İmаm Kаzim (ə): “Özündən hеç nəyi qаrdаşlаrınа bаğışlаmа ki, оnun sənə оlаn ziyаnı, оnlаrа оlаn хеyrindən çохdur.” (Каfi, c.4, səh. 33 , hədis2)