Nicat yolunu tapmaq üçün Məsumlardan (ə) 19 tövsiyə

21 Jan 2015

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “And olsun o Allaha ki, məni müjdə verən və qorxudan kimi məbus etmişdir! Allah, tək Allaha inananı cəhənnəmdə əbədi saxlamaz, bəlkə onlar şəfaətə nail olarlar”...

Peyğəmbərimizin (s) qadınlar haqqında dediyi kəlamlar..

17 Jan 2015

Səid bin əl-Müsəyyəbdən soruşuldu: "İki dəfə evlənmiş bir qadın Axirətdə hansı ərinə aiddir?" O, da cavab verdi ki, Rəsululah (s) belə buyurmuşdur: "Qadın son ərinə aiddir"
Rəsulullah (s) buyurmuşdur: "Üç nəfər heç zaman Cənnətə girməyəcək: ...., əd-dəyyus" Əd-Dəyyus- öz zövcəsinə və zövcəsini digər kişilərə qısqanmayan zəif ərdir...

Haram yeməklər haqqında

16 Jan 2015

«Allaha iman gətirdikdən sonra, heç bir ibadət Allah dərgahında qarını haramdan qorumaq və iffətli olmaq qədər xoşa gələn deyil»...

Həzrət İmam Hüseyndən 40 hədis

21 Apr 2018

Müsəlmanlara necə yaşamaq, necə ölmək, necə sevmək, Allaha necə təslim olmaq və zalımın qarşısında necə durmağın lazım olduğunu əməl vasitəsi ilə öyrədən bir həyat və şəhidlik timsalıdır Hüseyn…

Imam Rzanın tövsiyələrindən

15 Oct 2014

İmam Rza (ə) Əbdüləzim Hüseyni (ə) vasitəsilə insanlara bu xəbəri çatdırır və buyurur: “Bizim davamçılarımıza və dostlarımıza salam çatdır. Özlərinə şeytanın yolunu açmasınlar... ”...

Imam Rzanın (ə) ziyarətinin fəziləti haqda hədislər

17 Sep 2014

"Tezliklə mənim bədənimin bir parası (ovladlarımdan biri) Xorasan torpağında dəfn olacaq. Onu ziyarət edən hər bir möminə Allah Cənnəti vacib edər, bədənini isə Cəhənnəm oduna haram edər."...

Imam Sadiqdən (ə) nəql olunan hədisə əsasən, ölümdən sonra hansı əməllər insan üçün davamlı fayda və savab verir?

01 Sep 2014

İmam Sadiq (ə): “Altı əməl vardır ki, insan öləndən sonra da ondan faydalana bilər: 
1. Onun üçün Allahdan bağışlanmaq istəyən saleh övlad; 2. Özündən sonra oxunan Quran (Quran oxumağı öyrətdiyi tələbələrin Quran oxuması);...

Şeytanın Nuh peyğəmbərə (ə) nəsihətləri

01 Sep 2014

Şeytan (lən) heç bir zaman insanın dostu ola bilməz. Ancaq özü də bilmədən bəzən ilahi peyğəmbərlərə (ə) nəsihətlər vermişdir. Nə etdiyini başa düşəndə, özünü çox danlamışdır...

Üç əlamət

26 Aug 2014

Möminin üç əlaməti vardır: Namaz, oruc və zəkat. Təkəllüfə (zəhmətə) salanın üç əlaməti vardır: Özündən böyüklə mübahisə edər, bilmədiyini danışar və bacara bilməyəcəyi işin dalınca düşər...

Peyğəmbərimiz (s) iqtisadi sahədə bizlərə nəyi tövsiyə etmişdir?

21 Aug 2014

İqtisadiyyat - insan həyatının mühüm sahələrindən biridir. Əgər düzgün proqramlaşdırılarsa, insana daha çox fəzilət qazandırmağa yardım edər. Əgər ona qarşı laqeyd olsa, ya da düzgün yönləndirmədiyi üçün ciddi zəif cəhətlərə malik olacaqdır...