Paxıllıq haqqında

16 Apr 2018

Loğman oğluna buyurur: “Paxılın üç nişanəsi vardır: insanın arxasından qeybət edər, yaltaqlıq edər, başqalarının çətinliyinə sevinər”...

Əhli-Beyt (ə) Allah-taalanın salamatlıq qapısıdır

14 Apr 2018

Əmirəl-Möminin İmam Əli (ə.s) buyurur: Bilin ki, Adəmlə (ə) enən ilk peyğəmbərlərdən tutmuş ən sonuncusuna qədər olan bütün peyğəmbərlərin fəzilətləri sonuncu peyğəmbər Məhəmmədin (s) itrətində Əhli-beytində cəmlənmişdir...

İmam Əlinin (ə) “Ədalət üstündür, yoxsa səxavət” sualına cavabı

14 Apr 2018

Ədalət hər şeyi öz yerinə qoyur, səxavət isə işləri məcrasından çıxarır...

İmam Əlinin (ə) zülmə olan baxışı

14 Apr 2018

İmam Əli (ə)(zülmə nifrətini açıqladığı xütbədə): «And olsun Allaha, gecədən sübhədək dəvətikanı kolunun üstündə qalmağım və əlim-ayağım qandallı, zəncirlı halda sürüklənməyim...

Haqq-ədaləti tapdalayanlara qorxunc bir xəbər

13 Apr 2018

Allahın Peyğəmbəri (s): «Qiyamət günü bəndə öz yaxşı əməllərinə görə şad halda məhşər ayağına çəkilər. Bir kişi gələr və deyər: «Ey Rəbbim! Bu bəndə mənə zülm etmişdir.»..

İmam Kazim (ə): “Bizim şiələrimizin dörd şeyə ehtiyacı vardır”

13 Apr 2018

İmam Kazim (ə) buyurur: “Bizim şiələrimizin dörd şeyə ehtiyacı vardır...

İmam Musa Kazimə (ə) görə Halal qazancın dəyəri

11 Apr 2018

İmam Musa Kazim (ə) buyurur: Özünün və ailəsinin maddi ehtiyaclarını təmin etmək üçün, halal rüzi dalınca evindən çölə çıxan şəxs, Allah yolunda cihad edən şəxsin savabını qaznmış olar...

Hz.Peyğəmbərin (s) ən yaxşı xüsusiyyətli qadınlar barədə buyurduğu kəlam

05 Apr 2018

Qohumları yanında başı uca və həyat yoldaşı qarşısında təvazökar olan xanım...

Əmirəlmöminin İmam Əli (ə) buyurur

02 Apr 2018

Kimə bu dörd şey verilsə, ona dünya və axirət xeyri verilmişdir: Danışıqda düzlük, əmanəti qaytarmaq, qarnı (haramlardan) gözləmək, xoş xasiyyət...

Yemək yeməklə bağlı Həzrət Zəhradan (s.ə) 3 tövsiyə

20 Jan 2018

Xanım Zəhra (s.ə) buyurur: “İnsanlar yemək yeyən zaman süfrə başında 12 mühüm qaydaya əməl etməli və riayət etməlidirlər. Onlar üç dəstəyə bölünür. Hər birində dörd qayda vardır...