İmam Hüseynin (ə) namazdan sonra oxuduğu dua

22 Oct 2015

İlahi! Adəm və Həvva "Ey Rəbbimiz! Biz özümüzə zülm etdik. Əgər bizi bağışlamasan, rəhm etməsən, biz, şübhəsiz ki, ziyana uğrayanlardan olarıq! dedikləri zaman, Sən onların duasını qəbul etdin. Nuh Səni çağırdıqda, onun duasını qəbul buyurub, onu da, ailəsini də böyük fəlakətdən (tufandan) qurtardın...

Allah dərgahında dua

25 Sep 2015

İlahi! Səndən istəyir, Səni çağırır və əzəmətli, ən böyük, ən izzətli, ən şanlı və ən kəramətli adına and veririk! Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! İlahi! Ey Həmid Allah, Məhəmməd haqqına! Ey Ali Allah, Əli haqqına! Ey Fatir Allah, Fatimə haqqına!...

Dua

23 Sep 2015

"Mәni çаğırın ki, sizi qәbul еdim. Mәnim ibаdәtimdәn bоyun qаçırаnlаr tеzliklә cәhәnnәmә dахil оlаcаqlаr.”...

İmam Zamana (ə) ərizə və məktub yazmaq

09 Sep 2015

Çох tәsirli tәvәssül vә kömәk istәmә növ­lә­rin­­dәn biri dә әziz аğаmız hәzrәt Mәhdi Sаhi­bәz-zа­mаn (ə)әrizә yаzmаqdır. Bu işin dоğ­rudаn dа çох qәribә tәsirlәri оl­muş­dur. Çünki rәvаyәt­lәr­dә qеyd оlunduğu kimi, аğаmız Imаm Zаmаn (ə) öz dоstlаrınа qаr­şı çох mеhribаn vә mәrhәmәt­li­dir...

Dua etməyin düzgün qaydası

28 Aug 2015

Əgər dualarımızın qəbul olmasını istəyiriksə, gərək onun ədəb və qaydalarına əməl edək. Hər bir dua edən əgər bu qaydalara əməl edərsə, duasının qəbul olmasına əminlik əldə edə bilər...

Dua, nida və minacat arasındakı fərq

26 Aug 2015

Bu üç kəlmə arasında bir neçə fərq var: "Dua” geniş və ümumi mənaya malikdir. Əgər bir şəxsi istər uzaqdan, istər yaxından, istər uca səslə, istər ahəstə, istər tanıyaraq, istər tanımadan çağırsalar, bu çağırış "dua adlanır. Lakin uca səslə çağırış "nida adlanır...

Başqalarının və özünüzün göz dəyməsindən qorunmaq üçün dualar

28 Jul 2015

Hələ qədim zamandan insanlar arasında belə bir fikir vardır ki, bəzi insanların gözü insana ziyan vura bilir. Hədislərimiz də bu mövzunun haqq olduğunu təsdiq edir. Belə ki, İmam Sadiqdən (ə) gələn hədisdə oxuyuruq: “Göz dəymək - haqdır, əmin deyilsən ki, sənin gözün özünə və ya başqalarına təsir edər...

“Aşura” ziyarətini oxumağın fəzilətləri

21 Jul 2015

Məsum İmamlardan (ə) gələn duaların hər biri müəyyən bir mövzunu əhatə edir və güclü bir təsirə malik olar. Məsumlar (ə) bu duaları öz tərəfdaşlarına öyrədir və ona əməl etmələrini tövsiyə edərdilər. Aşura ziyarəti də bu cür ziyarətlərdən biridir...

Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?

25 Apr 2015

Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik...

Nahar vaxtı oxunan dualar haqqında

25 Mar 2015

Peyğəmbər (s)-dan nəql olunmuş hədisdə deyilir : "Süfrə açdığınız zaman mələklərdən bir neçəsi sizi əhatə edər. Yeməyə "Bismillah " deyərək başlayarsınızsa, mələklər cavabında deyərlər: "Allah bərəkət versin sizin yediyiniz şeylərə”. Sonra onlar Şeytana üz tutub deyər: Tərk et buranı ey fasiq ! Sənin onlar üzərində əsla ixtiyarın yoxdur...