Ruzi dalınca getməzdən əvvəl bu duanı oxuyun

23 Oct 2018

İmam Sadiq (ə) öz səhabələrindən birinə buyurur: “Nə zaman iş yerinə getmək istəsən, ilk olaraq məscidə get...

İmam Səccadın (ə) mübarək ramazan ayı ilə bağlı vidalaşarkən oxuduğu duadan

13 Jun 2018

«…Əlvida, ey Allahın möhtəşəm ayı, Allaha yaxın olanların bayramı! Əlvida, ey ən əziz anlar, ey bizim dostlarımız, sirdaşlarımız! Əlvida, ey bütün günlərdən və saatlardan ən üstün olan ay! Əlvida, ey arzuları müstəcab edən...

Cəm halında dua etməyin misilsiz bərəkətləri

25 Apr 2018

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Allah bilir ki, bəndələri dua edən zaman nə istəyirlər. Ancaq istəyir ki, hacətlər dərgahında şərh olunsun”...

Atanın övladı barədə etdiyi dua – həm xeyir dua, həm bəd dua – dərhal qəbul olunar

06 Feb 2018

İmam Rza (ə) valideynin övladı üzərindəki haqqı barəsində buyurur: “O zaman ki, valideyn sağdır – onlara yaxşılıq etməklə, o zaman ki, dünyadan gedərlər – onların haqqında dua etməklə onlara qarşı olan vəzifənizi yerinə yetirin”...

İnsanın özünün, dostlarının və qohumlarının ömrünü artıran dua

03 Feb 2018

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Ey Adəm övladı! Atana və anana yaxşılıq et, sileyi-rəhm et ki, Allah işini asan və ömrünü uzun etsin. Allahın itaətini et ki, aqil hesab olunasan. Ona itaətsizlik etmə ki, nadan hesab olunmayasan”...

Məsumların (ə) xəstəlikdən sağalmaq üçün etdikləri güclü dualar

26 Jan 2018

Əmirəl-möminin (ə) nəql edir: “Xəstələnmişdim və Allahın Peyğəmbəri (s) məni ziyarət üçün gəlmişdi...

6 qıfılı olan dua insanı bəlalardan qoruyar

24 Dec 2017

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim 6 qıfıl duasını yanında saxlayar və ya oxuyarsa, Allah ona Öz rəhmətini şamil edər. Onu bütün bəlalardan qoruyar, duası həmişə qəbul olar...

İmam Səccaddan (ə) tövbə duası

19 Dec 2017

Tövbənin həqiqəti - Allah Təalaya tərəf qayıdıb, səhvini etiraf etməkdir. Biz gərək Allahdan daima günahdan uzaq olmaq tövfiqini istəyək. Çünki, təəssüflər olsun ki, biz insanlar büdrəməkdən sığortalanmamışıq və səhv etməyə meyilliyik... 

Yoxsulluqdan, qəmginlikdən, xəstəlikdən, borcdan qurtulmaq üçün güclü dua

19 Dec 2017

Nəql edilir ki, bir gün Həzrət Peyğəmbər (s) məsciddə əyləşmişdi və Cəbrayil (ə) nazil olur. Deyir: “Ya Rəsulallah! Allah Təala sənə salam deyir və buyurur: “Bu duanı sənə hədiyyə göndərirəm...

Bu dua vasitəsilə bütün hacətlər yerinə yetirilər

26 Oct 2017

Əmirəl-möminin (ə) buyurur: ““Yəstəşir” duasını Peyğəmbər (s) mənə öyrətmişdir və əmr etmişdir ki, onu hər bir halda: çətinlikdə və rahatlıqda hifz edəm. Özümdən sonrakı xəlifələrə (canişinlərinə) təlim verəm”...