Bağışlamaq və güzəştlilik ailə institunun yenilməz təməlləri

26 Mar 2018

Mübarək dinimizin nəzərində ən dəyərli quruluş – ailədir. Ona görə də ailədə nuraniyyətin artması, daimi mehribanlığın hökmranlığı, səfa və səmimiyyətin olması olduqca vacibdir...

Evlilik binası – Uca Allahın inşasını ən sevdiyi binadır

08 Mar 2018

Allah Təala insanı elə xəlq etmişdir ki, onun munisə ehtiyacı vardır ki, həm maddi və həm də mənəvi ehtiyaclarını təmin etsin və bir yerdə kamala çata bilsinlər. Ona görədir ki, Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim evlənər, həqiqətən də dininin yarısını qorumuş olar”...

Atanın övladına öyrətməli olduğu şeylər – İmam Əlinin (ə) mübarək nəzərində

06 Mar 2018

Cəmiyyətdə uşaq tərbiyəsindən söz düşən zaman, ilk olaraq analar yada düşür. Çox təəssüf ki, atanın tərbiyədəki rolundan bəhs olunmur. Halbuki, atanın da övlad tərbiyəsində mühüm vəzifələri vardır ki, gərək onların vaxtında yerinə yetirsin...

Ailənin xoşbəxt və uzunömürlü olması üçün İmam Əlinin (ə) tövsiyəsi

05 Mar 2018

Ailə - ilk isti ocaqdır ki, insan orada öz şəxsiyyət və mənəviyyatını formalaşdırar və inkişaf edər. Ailənin hər bir üzvü çalışar ki, onu davamlı etsin və ailə mühiti səmimi bir mühit olsun. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Nə zaman Allah bir ailəni sevsə, mehribanlıq və gözəlliyi həmin ailəyə daxil edər”...

Evlilik üçün lazım olan ən mühüm meyarlar hansılardır?

27 Feb 2018

Evlilik – insanın həm maddi və həm də mənəvi ehtiyaclarını təmin edər. Ona görə də həyat yoldaşı seçən zaman həm dinin istəklərini və həm də bu dünyada yaşayış üçün uyğun meyarları nəzərə almaq lazımdır...

Ailədə dəyərlilik üçün İlahi formul

17 Feb 2018

Həzrət Fatimeyi-Zəhranın (s.ə) şəhadət günlərinin əyyamını yaşamaqdayıq. Allahdan istəyimiz budur ki, bütün Zəhrasevərlərə bu əyyamı dərk edib yaşatmağı, Qiyamət günündə Xanımın (s.ə) şəfaətindən bəhrələnməyi nəsib etsin...

Ailəyə xidmət etmək – kəbirə günahların kəffarəsidir

14 Feb 2018

Əgər bu gün Qərb dövlətlərinə nəzər salsaq, görərik ki, ailə qurmaq onlar üçün heç də mühüm bir mövzu deyildir. Ona görə də bu cəmiyyətin izzəti aradan getmiş və zəlil olmuşdur...

Uşaqda özünə etimadı yaratmağın yolları

14 Feb 2018

Valideyn uşağın özünə etimad hissinin gücləndirilməsində yardımçı ola bilər. Valideyn nələri etməlidir ki, uşağın özünə etimadını gücləndirsin?...

Yaxşı ailə necə olmalıdır?

09 Feb 2018

Yaxşı ailə - o ailədir ki, ailə üzvləri bir-birinin ehtiyaclarını təmin edərlər, nəinki bir-birinə dözərlər...

Ailəsini sevindirən kişini, Allah Qiyamət günü sevindirər

08 Feb 2018

Hər bir İslam dinində olan şəxs istəyir ki, axirəti xeyirli olsun və behiştin ən yüksək dərəcəsində qərar tutsun. Bəs bunun üçün nə etmək lazımdır?...