Ailə həyatını çətinləşdirən 8 adətə qalib gəlmək

03 Sep 2018

Ailə - kiçik bir cəmiyyətdir ki, orada baş verən mənfi və müsbət hallar cəmiyyətə də sirayət edir. Ona görə də ailə quran hər bir insan ailəsinə və cəmiyyətə görə məsuliyyət hiss etməlidir. Üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirməlidir...

Toz hamilə qadınlara ciddi ziyan vura bilər

28 Aug 2018

Adi ev tozu insan sağlamlığı üçün çox təhlükəli ola bilər...

Uşaqların psixoloji sağlam böyümələri üçün valideynlər necə davranmalıdırlar?

16 Aug 2018

Övladınızı olduğu kimi qəbul edin. Uğurları, uğursuzluqları, bacardıqlar və bacara bilmədikləri üçün övladınızı dəyərləndirməyin...

Uşaqlarınızı cəsarətli böyütmək üçün bunları edin

14 Aug 2018

Valideynlərin öhdəsinə düşən işlərdən biri də övladlarını yetəri qədər cəsarətli biri olaraq böyütməkdir...

Qadınla kişini bir-birindən fərqləndirən əsas amillər

03 Jul 2018

Həssaslıq və sevgi hisslərində. Qızlarla oğlanların bu mövzuda çox böyük fərqləri vardır. Qızlar başqalarında baş verən hiss dəyişiklərini daha tez dərk edə bilirlər. Öz hisslərini başqaları ilə rahat bölüşə bilirlər...

Kişinin ailə ilə birgə əyləşməsi, etikaf etməkdən üstün sayılır

26 Jun 2018

Ailə öz-özlüyündə kiçik bir cəmiyyətdir. Əgər tərbiyə yolunda düzgün hərəkət edərsə bərəkət və faydası bütün cəmiyyətə sirayət edəcəkdir. Həmçinin əksi də...

Ağıllı uşaqlar belə valideynlərdə doğulur. Siz də bunu edin!

16 Apr 2018

Fiziki aktivlik insan sağlamlığında olduqca böyük rol oynayır, yaşlanmanı ləngidir, insanın həyatını uzadır. Son elmi araşdırma fiziki aktivliyin növbəti faydasını aşkar edib...

Xanımların kişilərdən gözlədiyi davranış

09 Apr 2018

Hisslər xanımlar üçün geniş bir məna kəsb edir. Xanım öz həyat yoldaşına etimad etmək istəyir. Əmin olmaq istəyir ki, onu qoruya və onun üçün əmin bir məkan hazır edə biləcəkdir...

Quran ayələrində övlad

05 Apr 2018

(Bəzi adamların fəxr etdiyi) mal-dövlət, oğul-uşaq (oğullar) bu dünyanın bər-bəzəyidir. Əbədi qalan yaxşı əməllər isə Rəbbinin yanında həm savab, həm də (Allahın mərhəmətinə) ümid etibarilə daha xeyirlidir! (Kəhf,46)...

Atanın haqqı. Ailəni idarə etmək üçün kişiyə lazım olan 3 xüsusiyyət

04 Apr 2018

Övladın atasına itaət etməsi – İslamın qoyduğu vacib haqlardan biridir. Həzrət Əli (ə) buyurur: “Atanın haqqı odur ki, övladı Allah günahından savayı hər şeydə ona itaət etsin”...