Ailə səadətinə yetişməyin bir neçə sirri

26 Apr 2010

Kişi və qadın bir tamdır və cinsindən asılı olmayaraq hər biri hörmətə layiqdir. Dinimiz bizlərə kişi ilə qadının ailə ittifaqına ülvi hisslərlə yanaşmağı öyrədir və ailənin dəyəri İslamda çox yüksək qiymətləndirilir.

UŞAĞI ANASIMI TƏRBİYƏ ETMƏLİDİR ?

05 Apr 2010

Uşağı anasımı tərbiyə etməlidir, yoxsa atasımı? Atası tərbiyyə etməlidir deyən eşitməmişəm. Uşağa əsas anası tərbiyyə verməlidir sözünü də ən çox atalardan eşitdim.

İslamda evlənməyin əhəmiyəti

29 Mar 2010

Gözəl və doğru insan tərbiyəsi üçün ailə mühüm məktəblərdən biri sayılır. Ailə mühitində ər-arvad bir çox insani fəzilətlərə nail ola bilər.

İslamda örtük

16 Mar 2010

Qurani-Kərim ayələrində, Peyğəmbər (s) və Əhli-beyt imamlarının hədislərində qadının hicabda olması açıq şəkildə bildirilmişdir. Bütün ilahi dinlərdə qadının hicabda olması vacib olmuşdur.

İsmlada kiçiklərin hüququ

15 Mar 2010

 İslam Peyğəmbəri Muhəmməd (s) öz əxlaq məktəbində xırda uşaqlar barəsində belə buyurur: «Övladları-nıza ehtiram göstərin və onların yanında öz rəftar və ədəblərinizi islah edin!».

Ailədə davranış qaydaları

09 Mar 2010

Ailə ictimaiyyətin təməl daşı hesab olunur. Əgər bu təməl daşı sağlam və düzgün ailə tərbiyəsi əsasında qoyularsa, pak bir mühitin ərsəyə gəlməsinə zəmin yaradacaqdır.

İslam örtüyü qadın üçün təhqirdir yoxsa qadın şəxsiyyətinə verilən qiymət?

04 Mar 2010

İslam bədxahlarının İslama ən çox irad tutduğu məsələlərdən biri İslam örtüyü-qadın hicabıdır. Onlar ya nadanlıqları və məlumatsızlıqları, ya da qərəzçilikləri və düşmənlikləri üzündən belə hesab edirlər ki, İslam örtüyü İslam cəmiy-yətində qadının təhqir olunmasının bir əlamətidir.