Həyat yoldaşını tanımağa çalışmalı

19 Dec 2012

Hər bir insanın özünəməxsus vərdişləri və şəxsiyyəti vardır. Onun bu şəxsiyyəti həyatı boyu formalaşmışdır. Bu vərdişlər onun əqidəsinin təməlini təşkil edir. “De: «Hər bir kəs öz vəziyyəti və nəfsi quruluşu əsasında davranır (çünki əməllərin mənşəyi insanın təbiəti və ya vərdişləridir).

Ərlə arvadın münasibətlərində diqqət etməli mühüm nöqtələr

19 Dec 2012

Ərlə arvadın evliliyinin ilk çağında istəkləri oxşar olur. Ancaq get-gedə bu istəklər fərqlənməyə başlayır. Qadınların istəkləri kişilərin xoşuna gəlmir və həmçinin də əksinə...

Qadının ailə qurması və atanın icazəsi

28 Nov 2012

Bəzi insanlar qızın ailə qurmasında atanın icazə verməsini qadın azadlığının məhdudiyyəti kimi qiymətləndirmişlər. Halbuki

Kişi və qadının fərqli hüquqları

25 Oct 2012

Əziz oxucular! Hal-hazırda oxucusu olduğunuz bu yazı əsrimizin dahi alimi filosof Əllamə Seyyid Məhəmməd Hüseyn Təbatəbai ilə аlimlәrdәn birinin müxtəlif mövzularda sоrğu-suаlı və bəyan etdiyi bəzi mövzular әsаsındа tərtib edilmişdir

“Qadın ailənin əsasıdır”

03 Oct 2011

İslamda, qadın ailənin əsasıdır. Ailənin ideal yaşayış tərzinə çatması üçün xanımın rolu danılmazdır. Həzrət Ayətullah Behcətin xüsusi şagirdlərindən olan Höccətül-İslam Təhriri ilə müsahibəmiz məhz bu barədədir

Ailə tərbiyə ocağıdır

27 Apr 2011

Dünya bəşər övladının evidir. Dünyada insanlar cəmiyyət toplum halında yaşayırlar. Dövlətlərin cəmiyyətlərin bünövrəsi isəkiçik cəmiyyətlərdəyəni ailədə qoyulur. Ailə övladların tərbiyə ocağı, gələcək nəsillərin cəmiyyətə gərəkli insanların yetişdiyi mühitdir

Qadının ailədə rolu

27 Apr 2011

Qadınlar fiziki keyfiyyətlərinə   bioloji xüsusiyyətlərinə görə  kişilərdən fərqlənir. Allah onları öz həyatda  öz vəzifələrini yerinə yetirmək üçün lazımi şəkildə təchiz etmişdir. Fizioloji qabiliyyətlərinə analıq xüsusiyyətləri onlara məxsus mehribançılıq, atifə ruhiyyə verir.

AİLƏDƏ OLAN QARŞILIQLI HÖRMƏT

13 Jun 2010

Ailə müqəddəs bir ifadədir və Allahın nəzəri olan ailələrdə böyüyən uşağın əxlaqı da, vərdişləri və xasiyyəti də Allah istəyən kimi olmalıdır.

İSLAMIN EVLƏNMƏYƏ VERDİYİ DƏYƏR

10 Jun 2010

Evlənmək tarix boyu bütün millətlər arasında müxtəlif adət-ənənlər çərçivəsində mövcud olmuş və olmaqdadır. Ərlə arvad, uşaqlarla valideyn arasında bərqərar olunan qarşılıqlı münasibətlərdə müəyyən hüquq və qanunlar təyin edilmiş və bu məsələyə xüsusi əhəmiyyət verilmişdir.

QOHUM EVLİLİYİ TƏHLÜKƏLİDİRMİ?

10 Jun 2010

Qohumluqları çatan ər-arvadın evliliyi nəticəsində dünyaya gələn uşaqların şikəst olduğu proqnozunun mütəxəssis və bioloqlar tərəfi ndən əsassız olduğu açıqlanmışdır və belə bir işin zərərsiz olduğu vurğulanmışdır.