Veda dini

16 Mar 2010

Veda ayini Hindistanın ən qədim tarixə malik əsas və mütəşəkkil dinlərindən biri hesab olunur. Belə ki, hindistanın ən məşhur dinləri, o cümlədən brahmanizm, hinduizm, caynizm, buddizm və siqhizm də bu ayin əsasında formalaşmışlar.

Dəmirdən möhkəm ət!

16 Mar 2010

İnanırsınızmı ki, ət dəmirdən daha möhkəm ola bilər? Əgər inanmırsınızsa iki parça dəmiri bir müddət bir-birinə sürtün. Bir azdan görəcəksiniz ki, onlar nazilmiş, ovxalanmışlar.

Dəniz səviyyəsinə görə ən alçaq yer

15 Mar 2010

Son arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində sübut olunmuşdur ki, dünyanın dəniz səviyyəsindən ən aşağı nöqtədə yerləşən yer, aşağıdakı ayədə işarə olunan yerdir

Suyun sirri

15 Mar 2010

Su, sadəcə iki hidrogen və bir oksigen molekulasından ibarətdir… lakin onun haqqında qədim zamanlarda bəzi əfsanələr, nağıllar, miflər söylənilmihdir. O, həmişə sağalmayan xəstəliklərdən başlayaraq, bədbəxt məhəbbətə qədər bütün dərdlərin şəfası yolunda kimyagərlərin, təbib və ekstrasenslərin əlində dərmana (panasiya) çevrilmişdir.

Yerin cazibə qüvvəsi

09 Mar 2010

Quranın başqa bir ayəsində Yer kürəsinin cazibə qüvvəsinə malik olmasını görürük ki, bu da Qurandan necə əsr sonra məşhur ingilis fiziki və riyaziyyatçısı İsaak Nyuton tərəfindən kəşf olunmuşdur

Şərab və şərab içən quranda və hədislərdə

09 Mar 2010

İslamın təlim-tərbiyə sistemində, şəriət hökümlərində tərk edilməsi vacib buyurulan əsas məsələlərdən biri şərabdır. Şərab ərəb sözü olub, içki mənasını ifadə edir. Lakin bir termin kimi, şərab dedikdə məstedici içkilər nəzərdə tutulur вя

Buddizm

09 Mar 2010

Bu din çox sürətlə hindistan sərhədlərini aşmış və bu gün hindistandan tutmuş Monqolustan, Çin, Yaponiya və Myanmar (Birma), Tailand, Kamboca və. s ölkələrdə yüz milyonlarla ardıcıla malikdir. Buddanın əsl adı Siddharhta, sülaləsinin adı isə Qautamadır. O, təqribən miladdan 560 il öncə Hindistanın Benares şəhəri yaxın-lığında anadan olmuşdur.

Kompüterin tarixi

08 Mar 2010

Qısaca tərif etsək, hər cür məlumatı böyük sürətlə analiz edən və qiymətləndirən maşınlara kompüter deyilir. Günümüzdə saniyədə milyonlarca iş görən kompüterlərinin tarixi bir birindən maraqlı kəşflərlə doludur

Şərab pisliklərin açarıdır

08 Mar 2010

İslamın təlim-tərbiyə sistemində tərk edilməsi vacib buyurulan əsas məsələlərdən biri şərabdır. Şərab ərəb sözü olub, içki mənasını ifadə edir. Lakin bir termin kimi, şərab dedikdə məstedici içkilər nəzərdə tutulur.

Maraqlı xəbər

08 Mar 2010

Son vaxtlar peyk texnologiyasının geniş yayılması bu texnologiyadan kütləvi istifadə etmək üçün geniş imkanlar açıb. Məsələn, indi valideynlər peyk texnologiyasından istifadə edərək uşaqlarının harada olduğunu öyrənə bilərlər.