MARAQ DÜNYASI

18 Feb 2010

Alimlər belə hesab edirlər ki, yer kürəsinin təbii ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilərsə, 50-60 milyard adamı təmin edə bilər.

Qahirədə İbn Tulun məscidi

02 Feb 2010

İbn Tulun məscidinin geniş daxili həyəti 92x92 m ölçüyə malikdir. 3 tərəfdən hündür, çatma tağlarla əhatələnib, onlar kvadrat sütunlar üzərində qurulub. Arkalar ciddi həndəsi ornamentlə örtülmüşdür. 20 – 30 ədəd bu cür arka üzərindəki ornamentlər bir-birini heç cürə təkrarlamır.

Şəhidlər sərvərinin (ə) torpağının rəvayətlər və fəqihlər nöqteyi-nəzərindən təsirləri

16 Dec 2009

Kərbəla hərəkatı, tarix boyu tənha o cənabın davamçıları və aşiqləri üçün nümunə və məqsəd olmamış bir çox azadlıq sevən xalqların o cümlədən Hindistanın istiqlaliyyət rəhbəri Qandinin də mübarizə proqramı olmuşdur (hətta Qandi bununla iftixar etdiyini söyləmişdir). Bu hərəkatın insanlara bir çox təsirləri olduğu kimi, O torpağın da çoxlu maddi və mənəvi bəhrəsi vardır.