Orucun tibbi əhəmiyyəti

04 Mar 2010

.

Məhəmməd Peyğəmbər (s):“Oruc tutun ki, sağlam qalasınız”,

«Mədə bütün dərdlərin evidir, pəhriz və oruc isə ən yüksək dərmanlardır».

Oruc tutan şəxs necə və nə ilə iftar etməlidir?

04 Mar 2010

Ramazanda hər gün şam azanı verildikdən sonra iftar etməyə icazə verilir. adətən, namaz qılan şəxslər axşam namazını qılandan sonra iftar edirlər. Amma əgər onları süfrə başında gözləyən olarsa, namazdan öncə iftar açmalıdırlar.

Oruc həm ruhun və həmdə bədənin sağlamlığıdır.

04 Mar 2010

Bütün səmavi kitablar ramazan ayında endirilib.İbrahim peyğəmbərin (s) səhifələri ramazanın ilk gecəsi, “Tövrat” altı gün sonra, “İncil” on üçüncü günün gecəsi, “Zəbur” on iki gün keçmiş nazil olub. Sonuncu ilahi kitab “Qurani-Kərim” isə ramazandan bir cümə günü sonra nazil olub.

Qərb mütəfəkkirləri Məhəmməd Peyğəmbər (s) haqqinda

03 Mar 2010

İslamı düzgün və qərəzsiz öyrənən, bəşəriyyətin qeyri-müsəlman hissəsindən olan dahi mütəfəkkirlərin çoxu ya müsəlman olmuş, ya da islamın Uca Allahın həqiqi dini və Məhəmmədin (s) Onun peyğəmbəri olduğunu etiraf etmişlər.

Heyvanın müalicəvi əhəmiyyəti barədə Məsumların (ə) söylədiyi məsləhətlər

23 Feb 2010

Hеyva – çox da böyük olmayan ağac və ya çoxgövdəli koldur. Hündürlüyü - 7 m. qədərdir. Vətənimizdə onu 4 min il qabaq bеcərməyə başlamışlar.

Armudun müalicəvi əhəmiyyəti barədə məsumların (ə) söylədiyi məsləhətlər

23 Feb 2010

İmam Sadiq (ə)-dan belə rəvayət olunmuşdur: «Sizə armud yeməyi məsləhət görürəm. Armud, Allahın izni ilə ürəyi işıqlandırır və bədənin ağrılarını sakitləşdirir».

MARAQ DÜNYASI

18 Feb 2010

Alimlər belə hesab edirlər ki, yer kürəsinin təbii ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilərsə, 50-60 milyard adamı təmin edə bilər.

Qahirədə İbn Tulun məscidi

02 Feb 2010

İbn Tulun məscidinin geniş daxili həyəti 92x92 m ölçüyə malikdir. 3 tərəfdən hündür, çatma tağlarla əhatələnib, onlar kvadrat sütunlar üzərində qurulub. Arkalar ciddi həndəsi ornamentlə örtülmüşdür. 20 – 30 ədəd bu cür arka üzərindəki ornamentlər bir-birini heç cürə təkrarlamır.

Şəhidlər sərvərinin (ə) torpağının rəvayətlər və fəqihlər nöqteyi-nəzərindən təsirləri

16 Dec 2009

Kərbəla hərəkatı, tarix boyu tənha o cənabın davamçıları və aşiqləri üçün nümunə və məqsəd olmamış bir çox azadlıq sevən xalqların o cümlədən Hindistanın istiqlaliyyət rəhbəri Qandinin də mübarizə proqramı olmuşdur (hətta Qandi bununla iftixar etdiyini söyləmişdir). Bu hərəkatın insanlara bir çox təsirləri olduğu kimi, O torpağın da çoxlu maddi və mənəvi bəhrəsi vardır.