Artıq Google-də qİblənİ də axtarmaq mümkündür

11 May 2010

Bu sistemdə xəritə və peyklə qiblənin yeri müəyyənləşdirilə bilər.

Dünyanın ən böyük axtarış sistemlərindən biri olan Google artıq harada olursa olsun qibləni tapmaqda müsəlmanlara köməklik edəcək.

Quranı oxumaq və Allahı anmağın faydası sübut olunub

11 May 2010

Holland psixoloqu, professor Van der Hoven qeyri-adi bir kəşf edib. O bəyan edib ki, Qurani-Kərimi oxumaq və Tanrının “Allah” deyə tez-tez adını çəkmək insanın sağlamlığına müsbət təsir göstərir.

Uşağın cİnsİyyətİ kİşİdən asılıdır

10 May 2010

Yaxın vaxtlara qədər insanlar hesab edirdilər ki, uşağın cinsiyyəti anadan asılıdır. Ancaq Müqədəs Quran bu məsələni hələ 14 əsr əvvəl fərqli şəkildə izah edirdi. Belə ki, uşağın qız və ya oğlan olması “bətnə tökülən nütfədən” asılıdır

NƏ ÜÇÜN AZADLIQ HicabA QARŞIDIR?

10 May 2010

Dünyada elə qanunlar mövcuddur ki, onlarla tanışlıq təbəssüm, bəzən isə hətta gülüş doğurur. Söhbət heç də Afrika cəngəlliklərində sivilizasiyadan ayrı düşən qəbilələrin həyatını tənzimləyən qaydalardan getmir.

Bilirsinizmi?

09 May 2010

Köpəkbalığının 100 milyon damla dəniz suyu içərisində 1 damla qanı hiss edə bildiyini...

  Dil izlərimizin də barmaq izlərimiz kimi fərqli olduğunu...

  Yarım kilo şokoladın balaca bir iti öldürə bildiyini...

 

Ölüm haqdır

09 May 2010

Həyatda hər zaman üzzə qaldığımıza baxmayaraq heç cür idrakımıza sığışdıra bilmədiyimiz bir həqiqət var: Ölüm və ondan sonrakı həyat...

Geriyə dönüb baxdığımız zaman görürük ki, varlı-kasıb, gənc-yaşlı, pis-yaxşı, zalım-məzlum nə qədər insan bu dünyadan gəlib getdilər.

INSANIN DƏYƏRI KIMDƏN VƏ NƏDƏN ASILIDIR?

26 Apr 2010

İnsanın dəyəri barədə Əmirəl möminin Əlinin (ə) sözləri çox əhəmiyyətlidir «Nəhcül-bəlağə»nin bir yerində Həzrət Əli (ə) buyurur ki, mömin insan Kəbədən uca, Cəbraildən (ə) üstündür.

Allahdan başqasına and içmək olarmı?

26 Apr 2010

Tovhid» və «Şirk» kəlmələrinin təfsirini sünnətdə və Quran ayələri arasında axtarmaq lazımdır. Çünki Qurani-Məcid və Peyğəmbərin həyat tərzi haqq ilə batili və tovhidlə şirki bir-birindən ayırmaq üçün ən yaxşı meyardır.

Namaz və göz sağlığı

05 Apr 2010

Sağlam insanın gözü, təxminən 5 m məsafədə olan cismləri açıq şəkildə gördüyü halda, artıq 40 yaşından sonra bu xüsusiyyəti itirməyə başlayır. Hətta yaxında olan cismlər də yaxşı görülmür.

ON SƏKKIZ MIN ALƏM, YAXUD İSLAM YERDƏNKƏNAR SIVILIZASIYALARIN MÖVCUDLUĞU BARƏDƏ NƏ DEYIR

05 Apr 2010

İslamın ana qaynaqlarında UNO (uçan naməlum obyektlər) barəsində dəqiq və birmənalı məlumatlar axtarmaq yanlış olardı. Çünki hər şeydən öncə, VII əsr ərəbinin düşüncə səviyyəsi bu cür məsələlərdən danışmağa imkan verməzdi.