Yerin cazibə qüvvəsi

09 Mar 2010

Quranın başqa bir ayəsində Yer kürəsinin cazibə qüvvəsinə malik olmasını görürük ki, bu da Qurandan necə əsr sonra məşhur ingilis fiziki və riyaziyyatçısı İsaak Nyuton tərəfindən kəşf olunmuşdur

Şərab və şərab içən quranda və hədislərdə

09 Mar 2010

İslamın təlim-tərbiyə sistemində, şəriət hökümlərində tərk edilməsi vacib buyurulan əsas məsələlərdən biri şərabdır. Şərab ərəb sözü olub, içki mənasını ifadə edir. Lakin bir termin kimi, şərab dedikdə məstedici içkilər nəzərdə tutulur вя

Buddizm

09 Mar 2010

Bu din çox sürətlə hindistan sərhədlərini aşmış və bu gün hindistandan tutmuş Monqolustan, Çin, Yaponiya və Myanmar (Birma), Tailand, Kamboca və. s ölkələrdə yüz milyonlarla ardıcıla malikdir. Buddanın əsl adı Siddharhta, sülaləsinin adı isə Qautamadır. O, təqribən miladdan 560 il öncə Hindistanın Benares şəhəri yaxın-lığında anadan olmuşdur.

Kompüterin tarixi

08 Mar 2010

Qısaca tərif etsək, hər cür məlumatı böyük sürətlə analiz edən və qiymətləndirən maşınlara kompüter deyilir. Günümüzdə saniyədə milyonlarca iş görən kompüterlərinin tarixi bir birindən maraqlı kəşflərlə doludur

Şərab pisliklərin açarıdır

08 Mar 2010

İslamın təlim-tərbiyə sistemində tərk edilməsi vacib buyurulan əsas məsələlərdən biri şərabdır. Şərab ərəb sözü olub, içki mənasını ifadə edir. Lakin bir termin kimi, şərab dedikdə məstedici içkilər nəzərdə tutulur.

Maraqlı xəbər

08 Mar 2010

Son vaxtlar peyk texnologiyasının geniş yayılması bu texnologiyadan kütləvi istifadə etmək üçün geniş imkanlar açıb. Məsələn, indi valideynlər peyk texnologiyasından istifadə edərək uşaqlarının harada olduğunu öyrənə bilərlər.

Dinlərdə qadınların müstəqiliyi və iqtisadi mülkiyəti

08 Mar 2010

Bu məqalədə səmavi dinlər – islam, yəhudilik və xristianlıqda qadınlarla bağlı məsələlər tədqiq obyektidir. Yazıçının əsas hədəfi özünün qeyd etdiyinə görə qərbdə qadınlar barəsində mövcud şübhələr və məşhur Misir feminist  doktor Nuval Sədavinin açıqlamalarına cavab verməkdir.

Avropada islamçılıq

08 Mar 2010

Bu yazıda Qərb ölkələrində islamçılıq hadisəsinin daha aydın təvsirini yaratmaq üçün qeyd etdiyimiz hadisəni aydınlaşdıran xəbərlər və məlumatlar toplusuna nəzər salırıq.

İmam Sadiqin (ə) elmi mübahisəsi

05 Mar 2010

Bunların hamısının əmri Allahın yanındadır. Peyğəmbər (s) buyurub: təbabət bundan başqa bir şeydirmi? Sən elə fikirləşirsən ki, mən bu elmi tibb kitablarından öyrənmişəm. lakin bu eləm bizə Allah tərəfindən əta olunmuşdur.

İslam beynəlmiləl dindir

05 Mar 2010

«(Ya Məhəmməd!) De: «Ey insanlar! Mən Allahın izni ilə hamınıza göndərilmiş, peyğəmbərəm...» (Əraf surəsi, ayə 158)