Yalannanmış

04 Mar 2010

Firon Allahlığı eylədi əda,

İsgəndər cəhd etdi qala dünyada

Nəmrud İbrahimi atdırdı oda,

Alovdan çıxarmış oddan çıxarmış

Zülmün aqibəti

04 Mar 2010

“Allahı zalımların etdikləri əməllərdən əsla qafil sanma!...” (“İbrahim” surasi 42,) İmam Baqir (ə) buyurmuşdur: «Zülm edən şəxsi Allah-taala həmin zülmə düçar edər – istər zülm can barəsində olsun, istərsə də mal».  (Cameüs-səadat, 2-ci cild, 293-cü səhifə).

ƏLİ. Məhərrəm Sadiq

04 Mar 2010

Peyğəmbər arxası, tanrının şiri,

Dünya pəhləvanı sən oldun, Əli!

İmamlar atası, mərdlərin piri,

Dinin şöhrət-şanı sən oldun, Əli!

Uzun Ömür. Namiq Xəlil.

04 Mar 2010

Bu dünyada səhvsiz insan olmayır

Ömür uzun olsa yenə dolmayır.

Min loğman yığılsa əcəl çatanda,

Ölüm yatağından xilas olmayır.

Çağırıram mövlam səni. Molla Süleyman Hacı oğlu.

03 Mar 2010

Bu məqamda Əli gəlsin,

Düldülünə səvar olsun.

Zalımlardan qisas alsın,

Çağırıram, mövlam səni.

Gəl yad edək risaləti

02 Mar 2010

Peyğəmbər elmin şəhəri, qapısıdır Əli onun,

Möminlərin pənahıdır, yolçusudur o haqq yolun,

«Maidə»də nişan verib qadir Allah-«hazır olun,

Xəlifədir məsum İmam, o sevəndir ədaləti».

Allah rəhmət eylə sən, Əzimiyə…»

02 Mar 2010

Allah bəndəsini, Əmin Əzimin…

Qovuşdurdu nakam əbədiyyətə.

Gənclərin sevdiyi din mübəlliğin,

Xaliq rəva gördü çün şəhadətə.

Ey Hüseynsiz dünya nəyə gərəksən?

02 Mar 2010

Ey Hüseynsiz dünya nəyə  gərəksən?

Çəkil get bir daha çıxma qarşıma!

Dedim insaf elə  tərk etmə onu,

Sənsə  rəhm etmədin bu göz yaşıma.

Vəfasız. Hüseyn (ə)-ın onu tənha qoyan, ona əza tutmayan, ona əza tutulmasına mane olan müsəlmana gileyi.

02 Mar 2010

Ey insan, niyə tez unutdun məni?

Mən ki, sənə  görə keçdim canımdan.

Bu gün məni gördün tanımadın da

Özgə xəyallarla ötdün yanımdan.

Bir dostun məktubu

02 Feb 2010

Zəmanə getdikcə pisləşir. Yaşamaq günü-gündən ağır gəlir insana. Bəzən fikirləşirsən ki, dünyanın ağrı-acılarına tab gətirib 70-80 il ömür sürənlərə, doğrudan da, cənnət vacibdir. Bir hədisə görə, insan dünyada rahatlıq axtarmaqdadır, o isə heç yaradılmayıb, vücuda gəlməyib...