Əhli-beytlə bizi məhşərə gətir

15 Mar 2010

İlahi Muhəmməd-Əli eşqinə,

Haqqdan çıxanları tez haqqa gətir.

Ya hacı məşhədi, ya kərbəlayi,

Bunlara həm insaf, həm mürvət yetir

Məhbubum gəl!

15 Mar 2010

Gözəlim, söylə gəl, de, hardasan sən?

Bu can ki sənindir, sən kiminkisən?

Zaman qayğısından olmuşuq azad,

Qəm bizimlə şaddır, sevinc bizə yad.

Yerdədi

15 Mar 2010

 Dörd  kimsənə  var  ki, hələ də  sağdı, İkisi  kəşt  eylər  diri,  yerdədi. Allahın  sevdiyi  səkkiz  gözəlin,

Tap  görüm,   hansıdı,  biri  yerdədi?

Nəsihət

15 Mar 2010

Bir gün Loğman olğlunu yanına çağırıb dedi: -Oğlum! Heç vaxt Allaha şərik qoşma, çünki şirk ən böyük zülm və günahdır.

Ya Rəbbimiz!

15 Mar 2010

Aləmləri xəlq edənsən ey Rəbbimiz,

Hər şeyi görənsən gör ya Rəbbimiz.

Sən mərdi namərdə möhtac eyləmə,

Hər kəsin ruzisin ver ya Rəbbimiz!

O L A !

09 Mar 2010

Allaha səcdə edə, daima ibadətdə ola!

Tuta orucun, ödəyə Xumsun, həm Zəkatın,

Fəqirə əl tuta o, ömrü səxavətdə ola!

“Allah bizə danışmaq içazəsi verəndə haqq üzə çıxacaq batil isə məhv olacaqdır”.

09 Mar 2010

Bu yaxında Cəlil Məmməd Quluzadənin əsəri əsasında çəkilən filmindən fraqmenti izlədim. Film belədir: Bir lal insandı, məzlumdu. Zəngin deyil-kasıbdır. Döyülür. Hətta insanların guya hüququnu qoruyan polislər belə onu döyür, ordan-ora, burdan-bura sürükləyirlər.

Həyat tərzi

09 Mar 2010

 Ötən məqalələrdə Həzrət İmam Əlinin (ə) övladları İmam Həsən və Hüseynə (ə) olan vəsiyyətnaməsinin daha bir hissəsi ilə də tanış olduq. Həzrət Əli (ə) buyurur: «Hər kəs fikirləşsə, düşünsə agahlıq tapar».

Yeri var

08 Mar 2010

 Ya Hüseyn sənə qəlbimdə məhəbbət yeri var.

Naxələf olsam əgər məndə məzəmmət yeri var.

Baba Pünhan

04 Mar 2010

Pünhanın söznən vurub tərpətdiyi insanların,

Siz bilən, vicdanları tərpəndi, ya tərpənmədi?!