İlahi nə gözəl isimlərin var

13 Jun 2010

Həm Rəhim, həm Rəhman, Kəbirdi ALLAH

Həm mərdlik, həm dözüm Səbrdi ALLAH,

“İBADƏT” (bir parça)

13 Jun 2010

Artıq dönüb dövran, dəyişib zaman

Gəlmək istəyirəm haqqa səcdəyə,

İmdad istəməkçün indi tanrıdan

Hər gecə əllərim uzanır göyə:

VAY VAY

13 Jun 2010

Ağuşuna almaqdadı şeytan bizi vay vay

Məkriylə çəkir uçruma bir an bizi vay vay

Hİfz eylə İmanı

12 Jun 2010

Zoxdur bu fani dünyanın sınaq meydanında cəfa,

Kimi əhdə sadiq olur kimi də əhli-bivəfa,

Zıxma haqqın yolundan ki, gələr sənə dərdü-bəla,

Haqqın bəlası xar eylər hər bir nadanı ey bəndə,

Hifz eylə güz bəbəyin tək dini imanı ey bəndə.

BORÇALI ŞAİRİ DƏRYEYNUR

11 Jun 2010

Böyük el şairi özünün nəsihət dolu şeirləriylə insanların qəlblərini fəth etməyi bacaran Dəryeynur Məhəmmədbağır oğlu Allahverdiyev 1937-ci il sentyabr ayının 24 də Soğanlıq kəndində dünyaya göz açmışdır.

Mehdi (ə)

09 Jun 2010

Yoxdur sənə bənzər sənə tay cümlə cahanda,

Aləmlərin həm dürrüsən, həm gövhəri Mehdi.

Şafei

09 Jun 2010

Əli, Fatimədən düşəndə söhbət,

Pak övladlarına edərkən rəğbət

İnsana xitab

16 Mar 2010

Səcdə qıl ey insan! Qadir Allaha,

Vəfalı bəndə ol hər zaman Ona.

Adına salam olsun

16 Mar 2010

Dünyamızın bəyaz, bəyaz yuxusundan.Güllərin gül qoxusundan yaranan Fatimə.

Adına salam olsun!

Fatimeyi-Zəhram mənim

16 Mar 2010

Adım  ülvi, zəkər dərin.Pak qızısan peyğəmbərin.Hüseyn qulun, Əli ərin.

Haqsızlığa, zülmə hakim.Fatimeyi-Zəhram mənim.