Əli

07 Sep 2011

Ей нури бяхши-бариэящи-кибрийа Яли, Вей хаки-бариэащи олан кимийа Яли

Mən ki, bihuş düşüb, görçək özümdən getdim,Siz ki, huşyardız, ol afəti-dünya kim idi?

08 Jul 2011

Dustlər, mən görən ol dilbəri-ziba kim idi?

Dağıdan gül üzünə zülfi-mütərra kim idi?

Məhəmməd Füzuli qəzəllərindən

15 May 2011

Mən əzəldən nuri, paki Müstəfani sevmişəm,Şahi mərdan, şiri yəzdan Mürtəzani sevmişəm

Nəsimi ƏSƏRLƏRİNDƏN

20 Apr 2011

Mərhaba, ey bəhri-zatın gövhəri-yekdanəsi,

Şəmi-vəhdətdir cəmalın kün-fəkan pərvanəsi

Nizami Gəncəvinin qələmindən Allah və Peyğəmbər (s) vəsfi

04 Mar 2011

Odur fikrin əvvəli, odur kəlamın sonu,    Gəlib hamıdan əvvəl, hər bir varlıqdan qabaq,

Yaşayanlar içində əbədi  odur ancaq.    Nə iş görsən, Tanrının adıyla qurtar onu.

 

 

 

 

YA MustəfA (s)

12 Jan 2011

Dəmbədəm yüz min salam olsun sənə ya Mustəfa,

Cümlə dillərdə səfa səndən dirur ya Mustəfa.

Muhəmməd (s)

12 Jan 2011

Bu kainatın nuru,Böyük fəxri, qüruru,

İnsanların şüuru,Kamalısan, Muhəmməd!

Dünya cazibəsi

03 Dec 2010

şeytanın mənfur şaibəsi. İnsanlıq nağılı:-

ölümlə olum”- fəlsəfəsi. Bağdad, Kabil, Xocalı,

Yanmaz Quran heç zaman

21 Oct 2010

Bu nə söz-söhbətdir, nə fitnə-fəsad?!

Nə işlər törənir insanlığa yad?

Yox-yox, odda yanmaz Quran heç zaman,

Quran ürəklərə həkk olub, inan!

Quranda şeir və şairin məqamı

20 Oct 2010

Quran cəmiyyətləri həqiqət və kamala çatdırmaq vəzifəsinə malik olduğu üçün şeirin həqiqətini də insanlara öyrətdi. Belə ki, birincisi şeir hədəf deyil, vasitədir və buna görə də insanın heyvani hədəfləri üçün bir alətə çevrilməsi mümkündür.