Qəlbdə sevda Əlidir

07 May 2014

Eləməz puç bir əməl hər işinin hikməti var, Yaradandan verilən “İnsana” məna Əlidir. Nə zaman hökmü – Xuda ümmətə ağır görünər, o zaman hökmü edən şövq ilə icra Əlidir. Qalalar fəth eləyib dildə Xuda zikri ilə həmişə dini tutan dəhrdə əhya Əlidir

Azərbaycan mərsiyə ədəbiyyatına bir baxış

25 Apr 2014

Bəşər müxtəlif millətlərə, müxtəlif dinlərə, müxtəlif dillərə bölünməsinə baxmayaraq hər zaman qəmi və sevinci eyni cür dərk edir, eyni hissləri keçirirlər və bu qəmi-sevinci sözlərlə büruzə verirlər. İnsanlar qədim dövrlərdən şadlıqlarını ifadə edən nəğmələr, kədərli olmalarını bildirən hüznlü şeirlər yaratmışlar...

Həqİqİ Kəbə Kərbəladı

22 Nov 2013

Ey dərdmənd, dərdə dəva Kərbəladədi,Qorxma mərizin olsa, şəfa Kərbəladədi.

Əqlim dedi ki, beyti təvaf eylə hacı ol, Eşqim dedi ki, beyti-Xuda Kərbəladədi.

Utanan üzüm olsun

19 Sep 2013

Özümdən soruşuram: Pulun var?

Cavab gəlir: Bəs qədər! Əgər ağlamadınsa yaşamağına dəyər

Bağışla, Peyğəmbərim!

10 Jan 2013

Bir təndir gördüm. Ağzı tıxaclanmış, zərihə salınmış adi bir təndir. Söylədilər sahibi zalım bir adammış. İndi təndir məscid divarları ilə əhatələnmiş. Təəccüb etdim. Zalımın evi məscidəmi dönür?... 

Təşəkkür edirəm Sənə…

16 Nov 2012

Təşəkkür edirəm Sənə ki, örpəyinlə həqiqi Müsəlmansan..

Təşəkkür edirəm Sənə ki, örpəyinlə ürəkləri şad edirsən..


İmaməddİn Nəsiminin şeirləri nə deyir?!!!

31 Oct 2012

Seyyid Əli Seyyid Məhəmməd oğlu İmaməddin Nəsimi 1369-cu ildə Şamaxıda anadan olmuşdur. Bəzi tədqiqatçılar onun Bakıda doğulduğunu iddia edir

Aşİqlərİn dİlİndən

03 Oct 2012

Dua - pərvaz edən ürəklərin nəğməsidir. Dua - torpaqdan əflaka ucalmaqdır.

Dua - ruhun musiqisidir. Dua - heçlikdən qırılan ney naləsidir.

Olmaz idi

03 Oct 2012

Olmasaydı Əli, din içrə səfa olmaz idi. Murtəzasız nə səfa ruha qida olmaz idi.

O Əlidir bizə göstərdi həqiqət yolunu, Yoxsa ondan səvayi ragi-huda olmaz idi

İmaməddİn Nəsiminin şeirləri nə deyir?!!!

03 Oct 2012

Seyyid Əli Seyyid Məhəmməd oğlu İmaməddin Nəsimi 1369-cu ildə Şamaxıda anadan olmuşdur. Bəzi tədqiqatçılar onun Bakıda doğulduğunu iddia edir