İnsanın taleyi nə zaman dəyişir?

03 Oct 2019

Hər bir insan öz əməl və rəftarları ilə taleyini dəyişdirə bilər. Xoşbəxtliyini bədbəxtliklə dəyişdirə bilər, ya da əksinə – bədbəxtliyi xoşbəxtliyi ilə dəyişdirə bilər...

Quranda işarə olunan “Muztər” sözü kimə aid edilir?

03 Oct 2019

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Allaha and olsun ki, muztər o kəsdir ki, İbrahim (ə) məqamında iki rükət namaz qılar, Allahı çağırar. Allah da onu eşidər. Onun giriftarlıqlarını aradan aparar. Onu, yer üzündə öz xəlifəsi edər”...

İslam tarixində mərsiyə nə zamandan başlamışdır?

02 Oct 2019

Hədislərdən belə nəticəyə gəlmək olur ki, İmam Zaman ağa (ə.f) zühur edən zaman cəddi İmam Hüseynin (ə) intiqamını alacaqdır...


İlahi ərş deyildikdə, nə nəzərdə tutulur?

01 Oct 2019

Ərş sözünün lüğətdəki mənası taxt, məqamdır. Tavanı olan hər şeyə şamil olunur. Ancaq o zaman ki, söhbət İlahi ərşdən gedir, Allahın hökumət etdiyi məkan nəzərdə tutulur...


Kərbəla sözü nə deməkdir?

01 Oct 2019

Kərbəla sözünə çoxlu məna verilmişdir. Bu sözün bir çox mənaları vardır. Onlardan biri “müsibət və bəla diyarı”dır. Kərbəla sözü iki sözdən əmələ gəlmişdir. Biri “kərb” ki, mənası “nicat” deməkdir, biri isə “bəla”dır...


İmam Səccadın (ə) davamlı olaraq ağlamasının səbəbi nə idi?

26 Sep 2019

İmam Səccadın (ə) Əqilin uşaqlarına çoxlu məhəbbəti əlaqəsi var idi. Ondan soruşanda ki, niyə bu əmiuşaqlarını daha çox sevirsiniz? Həzrət (ə) buyurur: “Mən o günü xatırlayıram ki, (onların) Əba Abdullahları (ə) var idi, onlar üçün ürəyim yanır”...

Axırəz-zamanın fitnələrindən necə amanda qalmaq olar?

25 Sep 2019

Məhdəviyyat mövzusu elə mövzulardandır ki, Əhli-Beyt (ə) davamçılarının əsas əqidəsini təşkil edir. Hər kim Məhdəviyyata iman bəsləməz, bütün peyğəmbərlərin (ə) və İmamların (ə) vilayətini inkar etmiş hesab olunar...

Hansı əməllər İlahi ərşi titrədir?

25 Sep 2019

Allahın ərşini titrədən əməllərdən biri – yetimi ağlatmaqdır. Hədislər buyurur ki, yetimin göz yaşları ərşin titrəməsinə səbəb olar...

Niyə İmam Hüseyn (ə) Mədinədə qiyam etmədi?

23 Sep 2019

Görəsən niyə İmam Hüseyn (ə) Mədinədə qiyam etmədi? Bu sualın cavabı zaman və məkandan asılı idi...

“Qədr” surəsinin sahibi kimdir?

22 Sep 2019

Əbu Yəhya Sənani nəql edir ki, İmam Sadiqdən (ə) eşitmişəm ki, buyurur: “Atam mənə buyurmuşdur: Əli ibni Əbutalib (ə) “Qədr” surəsini oxuyurdu...