İnsanın dinə niyə ehtiyacı vardır?

28 Feb 2019

Dinşünasların nəzərinə görə din – insanın dünya və axirət səadətini təmin etməsi üçün zəruridir. Bu sahədə dinin faydaları barəsindəki nəzərlərə diqqət edək...

Niyə insan Məsumların (ə) yanında bir halətdə, onlarsız isə başqa halətdə ola bilir?

28 Feb 2019

Səlam ibni Mustənir nəql edir ki, İmam Baqirin (ə) xidmətində idim. Həmran ibni Əyin İmamın (ə) yanına gəldi və Həzrətdən (ə) bir neçə məsələ ilə bağlı suallar soruşdu...

Gücümüz niyə tükənir? - Psixoloji izah

28 Feb 2019

"Hansı işıqlı məqsədlər naminə mən indi buna dözürəm?" sualına cavab tapmaq əvəzinə, özünü hər şeyin yaxşı olacağına inandıraraq sevmədiyin işi görməyə məcbur etmək və ya nəyəsə dözmək...

Qibtənin, həsədin və həsrətin fərqi nədədir?

26 Feb 2019

Qibtənin lüğətdəki mənası sevinmək deməkdir. O zaman ki, insan özündən üstün sifətlərə malik olan birini görər, səy göstərər ki, onun kimi olsun. Bu amil onun kamala doğru hərəkət etməsinə təkan verər...

Allaha yardım etmək necə olur?

21 Feb 2019

Qurani-Kərimdə buyurulur: “Ey iman gətirənlər! Əgər Allaha (Onun peyğəmbərinə, dininə və Kitabına) yardım etsəniz, Allah da (məqsədlərinizə çatmaqda) sizə yardım edər və qədəmlərinizi möhkəmləndirər”. (“Muhəmməd (s)” 7)...

Yaşadığımız evləri necə nurani edə bilərik?

21 Feb 2019

Bəzi yerlər və məkanlar vardır ki, insan oraya daxil olan zaman təsirlənir və xüsusi hisslər keçirir. Yer üzərində elə məkanlar vardır ki, insan onlara qədəm basan kimi sevinc və şadlıq hiss edər...

Əgər dünya pis yerdirsə, niyə xəlq olunmuşdur?

21 Feb 2019

Əgər “Nəhcul-bəlağə”yə və bəzi hədislərə nəzər salsaq görərik ki, dünya çox zaman məzəmmət olunur. Amma, burada düzgün fəlsəfi yanaşma olmalıdır...

Din insana nə üçün lazımlıdır?

14 Feb 2019

Din insana nə üçün lazımdır? Bu sualın cavabı əlbəttə ki, hətta avam insanlar üçün də belə, aydındır. Ancaq bəzən bu mövzunu daha dərindən tədqiq etməyə ehtiyac yaranır...

Torpağın titrəməsi niyə baş verir?

14 Feb 2019

İmam Sadiq (ə) yaxın səhabəsi olan Mufəzzələ yerin və göyün bəzi sirlərini açıqlamışdır ki, biz də onlarla tanış olaq...

Hansı günahlar kəbayiri-əsəm sayılır?

14 Feb 2019

Qurani-Kərimdə belə bir ayə vardır ki, buyurulur: “Həmin o kəslərə ki, kiçik və təsadüfi günahlar istisna olmaqla, həmişə (dünyada şər’i cəza, axirət üçün isə od vəd edilmiş)böyük günahlardan və (İslamda cəza təyin edilmiş) çirkin əməllərdən çəkinirlər...