Əgər hamımız Həzrət Adəmin (ə) nəvələriyiksə, niyə rəngimiz irqimiz fərqlidir?

06 Mar 2019

Yer kürəsinin hər bir yerində yaşayan insanlar o yerin təbiətinə uyğun olaraq müxtəlif rəngə, irqə və dilə malikdirlər...

Niyə cəza və mükafat bu dünyada verilmir, axirətə saxlanılır?

05 Mar 2019

Ustad Qiraəti buyurur: “Dünyada kamil şəkildə cəza və mükafat vermək – naqis mövzudur və lütfdən uzaq bir əməldir. Çünki həmin insanın son taleyi hələ məlum deyildir. Elə günahkarlar vardır ki, savab yoluna addım atarlar...

Qiyamətə inanmaq insana nə verir?

05 Mar 2019

Səy etmək və çalışmaq – hərəkət etməyin həqiqətini təşkil edir. Belə ki, hər bir hərəkət üçün altı şeyin olması zəruridir. Onlardan birincisi – hədəfdir. İnsan çalışar ki, malik olmadığı şeyi özünə hədəf qoyaraq, onu əldə etsin...

Həzrət Adəmin (ə) dili, hansı dil olmuşdur?

05 Mar 2019

Tarix Həzrət Adəmin (ə) hansı dildə danışması barəsində sükut edir. Ancaq Allah Təala hər bir peyğəmbərinə (ə) vəhy göndərən zaman, onu hansısa dildə göndərir və peyğəmbər (ə) də bu dili başa düşür və o dildə danışır...

Cəhənnəm nemətdirmi?

05 Mar 2019

Qurani-Kərimdə belə bir buyuruş var ki, cəhənnəm nemətdir. Allah Təala buyurur: “(Çünki) günahkarlar üzlərindən tanınırlar. Buna görə də onların kəkillərindən və ayaqlarından tutacaq(və Cəhənnəmə atacaq)lar...

Həzrət Adəmin (ə) nəslindən əvvəl insanlar yaşamışdılarmı?

05 Mar 2019

Adı ilə bir-birinizdən bir şey istədiyiniz Allahdan və qohumlar(la əlaqəni kəsməkdən və bağlılıq tellərini qırmaq)dan qorxun. Həqiqətən, Allah daim sizə nəzarət edir”. (“Nisa” 1)...

Üstünlük nədədir? Qədimlikdə, məhəbbətdə, yoxsa...?

05 Mar 2019

İnsanların bəziləri vacibatları yerinə yetirmədən, behiştə düşmək arzusunda olurlar. Halbuki, Qurani-Kərim buyurur ki, behiştin açarı iman və saleh əmələ sahib olanlara verilir...

Həzrət Musanın (ə) Uca Allahdan xəbər aldığı adamlar kimdir?

05 Mar 2019

Ustad Ənsarian nəql edir: “Bir gün Musa ibn İmran (ə) Allaha buyurur: “Mənim elm, dərk və ibadət cəhətdən qiymətim neçədir?”...

Həyatın yorucu olmaması üçün nə etməli?

05 Mar 2019

İmam Səccad (ə) Səhifeyi-Səccadiyə kitabının 42-ci duasında buyurur: “Allah, Sən Quranı Həzrət Muhəmmədə (s) və Ali-Muhəmmədə (s) – Allahın salamı və salavatı ona və nəslinə olsun – nazil etmisən... 

Hansı halda insan öz həyatından razı olur?

05 Mar 2019

Yəqin ki, həyatınız boyu elə insanlarla rastlaşmısınız ki, sadə həyatlarına baxmayaraq, üzləri həmişə gülər və ürəkləri şad olar. Bəs onların bu sevincinin mənbəyi nədədir?...