İnsan nə qədər su içməlidir?

08 Jun 2019

Insan orqanizminin 2/3 hissəsini su təşkil edir. Bunu biz məktəb vaxtından bilirik

Ramazan ayında səfərə çıxmaq olarmı?

15 May 2019

Baxmayaraq ki, mərcəyi-təqlidlər səfərə çıxmağı caiz hesab edirlər, ancaq Ramazan ayında səfərə çıxmaq bəyənilməyən əməllərdəndir...

Ramazan ayını niyə “Təthir ayı” adlandırırlar?

13 May 2019

Ramazan ayını bəzən “Təthir ayı” adlandırırlar. Yəni. Paklanmaq, təmizlənmək...

Niyə Allah orucu 30 gün vacib etmişdir?

09 May 2019

Allah Təala orucu vacib edərək, insanların təqvasını imtahana çəkmək istəmişdir...

Allahı imtahana çəkmək olarmı?

04 May 2019

İmam Sadiq (ə) nəql edir: “Bir gün Həzrət İsa (ə) bir yüksəklikdə dayanmışdı. İblis ona əyan olur və deyir: “Sən ki, deyirsən Allah hər işə qadirdir...

Əvvəl gündüz yaradılmışdır, yoxsa gecə?

01 May 2019

Nəql edilir ki, İmam Rza (ə) Məmunun məclisində olan zaman söhbət gecə və gündüzdən düşdü və hansının daha əvvəl xəlq olunması sualı yarandı...

İnsanda qorxu hissi olmalıdırmı?

30 Apr 2019

Qorxu, yəni xovf – insanın, gələcəkdə onu gözləyən xoşagəlməz hadisələrə görə nigaran olması və qorxmasıdır...

Mikayil mələyin (ə) vəzifəsi nədir?

25 Apr 2019

Həzrət Mikayil (ə) – Allahın dörd böyük mələyindən biridir. Bu dörd mələyin hər birinin mühüm vəzifələri vardır. Mikayil mələyin (ə) isə vəzifəsi insanlara ruzi çatdıran mələklərə rəhbərlik etməkdir...

Ölülərin bu dünyada dirilməsi hadisələri necə baş veribdir?

25 Apr 2019

Quranda ölülərin dirilməsinə işarə edən ayələr vardır ki, onlara nəzər salaq...

Şirlər niyə Danyal peyğəmbərə (ə) hücum edə bilmədi?

25 Apr 2019

Həzrət Danyal – Bəni-İsrayil peyğəmbərlərindən biri olmuşdur. Bu peyğəmbərin (ə) adı Quranda zikr edilməmişdir. Ancaq hədislər bizə onun haqqında kifayət qədər məlumat vermişdir...