İnsanın Bərzəx gözü necə olur?

26 Mar 2019

Bərzəx gözü deyildikdə, bəsirət nəzərdə tutulur. Bəli, insan elə bir məqama çata bilər ki, bəsirət gözü açılsın və qeyb aləminin həqiqətlərini batini gözü ilə görə bilsin. İlahi nuru müşahidə etsin...

İnsanın ruhu, Allahın ruhunun bir hissəsindəndirmi?

26 Mar 2019

Qurani-Kərimin ayələri bizə xəbər verir ki, Allah Təala insanı xəlq edən zaman Öz ruhundan ona üfürmüşdür...

Xristian dinində şərabın hökmü necədir?

14 Mar 2019

Şərab içmək hələ Həzrət Adəmin (ə) zamanından haram buyurulmuşdur. Mömin insanlar həmişə ondan çəkinmiş və başqalarına da qadağan etmişdilər...

Uşaqları şəkər asılılığından necə qurtarmaq olar?

12 Mar 2019

Beynəlxalq səhiyyə təşkilatları bildirir ki, şirniyyatdakı kalorinin qida dəyəri yoxdur. Yəni uşaqlar bunları yeyərkən qidalanmış yox, sadəcə kalori almış olurlar... 

Dinimiz şərabı niyə qadağan etmişdir?

06 Mar 2019

Əgər bütün İlahi dinlərə nəzər salsaq, görərik ki, Allah şərabı bütün dinlərdə haram elan etmişdir. Elə bir din yoxdur ki, şərabı caiz hesab etsin. İmam Rzadan (ə) gələn hədisdə oxuyuruq: “Allah elə bir peyğəmbər məbus etməmişdir, məgər şərabı onun şəriətində haram buyurmasın”...

İslam dininin fala baxmağa münasibəti necədir?

06 Mar 2019

Fal anlayışı müxtəlif mənalarda işlənir. Ənənəvi mənada fal – yəni gələcəkdən xəbər vermək – qətiyyən qadağandır və günahdır. Amma hərdən “yaxşı fal” adlandırılan yaxşı yozum ki, var – buna icazə verilir. Yəni, hansısa hadisəni və halı yaxşı tərəfə yozmaq kimi...

Əhli-Beytin (ə) nəzərində dostluğa layiq insan kimdir?

06 Mar 2019

İmam Əli (ə) buyurub: “Ən böyük düzgünlük və mənfəət ağıllı, iman və mənəviyyat sahibi olan insanlarla yoldaşlıq etməkdədir.”...

Əgər hamımız Həzrət Adəmin (ə) nəvələriyiksə, niyə rəngimiz irqimiz fərqlidir?

06 Mar 2019

Yer kürəsinin hər bir yerində yaşayan insanlar o yerin təbiətinə uyğun olaraq müxtəlif rəngə, irqə və dilə malikdirlər...

Niyə cəza və mükafat bu dünyada verilmir, axirətə saxlanılır?

05 Mar 2019

Ustad Qiraəti buyurur: “Dünyada kamil şəkildə cəza və mükafat vermək – naqis mövzudur və lütfdən uzaq bir əməldir. Çünki həmin insanın son taleyi hələ məlum deyildir. Elə günahkarlar vardır ki, savab yoluna addım atarlar...

Qiyamətə inanmaq insana nə verir?

05 Mar 2019

Səy etmək və çalışmaq – hərəkət etməyin həqiqətini təşkil edir. Belə ki, hər bir hərəkət üçün altı şeyin olması zəruridir. Onlardan birincisi – hədəfdir. İnsan çalışar ki, malik olmadığı şeyi özünə hədəf qoyaraq, onu əldə etsin...