Üç ay şərab iç və doqquz ay təqvalı ol nə deməkdir? – Hacı İsmayil Dulabinin təfsiri

26 Mar 2019

Hafizin şeirində bir beyt vardır ki, buyurur: “Üç ay şərab iç və doqquz ay təqvalı ol”...

İslam dinində qız oğlana elçilik edə bilərmi?

26 Mar 2019

“O iki qadından biri dedi: «Atacan, onu(muzdla) işə götür, çünki (bu) güclü və etibarlı (adam)muzdla tutduqlarının ən yaxşısıdır». (Şüeyb) dedi: «Mən bu iki qızımdan birini sənə ərə vermək istəyirəm...

Məadın əsil fəlsəfəsi nədir?

26 Mar 2019

İnsanın mənşə aldığı Uca Varlığa tərəf qayıtmasına məad deyirlər. Hamı Ondandır və Ona tərəf qayıdacaqdır...

İnsanın Bərzəx gözü necə olur?

26 Mar 2019

Bərzəx gözü deyildikdə, bəsirət nəzərdə tutulur. Bəli, insan elə bir məqama çata bilər ki, bəsirət gözü açılsın və qeyb aləminin həqiqətlərini batini gözü ilə görə bilsin. İlahi nuru müşahidə etsin...

İnsanın ruhu, Allahın ruhunun bir hissəsindəndirmi?

26 Mar 2019

Qurani-Kərimin ayələri bizə xəbər verir ki, Allah Təala insanı xəlq edən zaman Öz ruhundan ona üfürmüşdür...

Xristian dinində şərabın hökmü necədir?

14 Mar 2019

Şərab içmək hələ Həzrət Adəmin (ə) zamanından haram buyurulmuşdur. Mömin insanlar həmişə ondan çəkinmiş və başqalarına da qadağan etmişdilər...

Uşaqları şəkər asılılığından necə qurtarmaq olar?

12 Mar 2019

Beynəlxalq səhiyyə təşkilatları bildirir ki, şirniyyatdakı kalorinin qida dəyəri yoxdur. Yəni uşaqlar bunları yeyərkən qidalanmış yox, sadəcə kalori almış olurlar... 

Dinimiz şərabı niyə qadağan etmişdir?

06 Mar 2019

Əgər bütün İlahi dinlərə nəzər salsaq, görərik ki, Allah şərabı bütün dinlərdə haram elan etmişdir. Elə bir din yoxdur ki, şərabı caiz hesab etsin. İmam Rzadan (ə) gələn hədisdə oxuyuruq: “Allah elə bir peyğəmbər məbus etməmişdir, məgər şərabı onun şəriətində haram buyurmasın”...

İslam dininin fala baxmağa münasibəti necədir?

06 Mar 2019

Fal anlayışı müxtəlif mənalarda işlənir. Ənənəvi mənada fal – yəni gələcəkdən xəbər vermək – qətiyyən qadağandır və günahdır. Amma hərdən “yaxşı fal” adlandırılan yaxşı yozum ki, var – buna icazə verilir. Yəni, hansısa hadisəni və halı yaxşı tərəfə yozmaq kimi...

Əhli-Beytin (ə) nəzərində dostluğa layiq insan kimdir?

06 Mar 2019

İmam Əli (ə) buyurub: “Ən böyük düzgünlük və mənfəət ağıllı, iman və mənəviyyat sahibi olan insanlarla yoldaşlıq etməkdədir.”...