Əgər ağıl varsa, dinə nə ehtiyac?

13 Jun 2010

İnsan bütün mümkün faydaları əldə etmək istəyində olan bir varlıqdır. O, ağacın gövdəsindən, budaqlarından, meyvələrindən istifadə edir.

Həzrət Fatiməni (s) bir bu qədər ucaltmağa nə əsas var?

13 Jun 2010

Həzrət Peyğəmbər (s) qızı Fatiməni (s) bu baxımdan sevmişdir. O, Allahı sevənləri, eləcə də, Allahın sevdiklərini əziz tutmuşdur.

Cansız cəsəd qəbirdə necə əzab çəkə bilər?

13 Jun 2010

Cavab: Qəbir əzabı həm cismə, həm də ruha aiddir. Amma bu cism adi cismdən fərqlənir. Maddi bədəni tərk edən ruh “bərzəx bədəni” adlanan bir bədənə daxil olur. İnsan yatdığı vaxt ruhun maddi bədənlə əlaqəsi son dərəcə zəifləyir və o, bərzəx bədəninə oxşar bədənlə hərəkət edir.

QURAN ALLAHIN KİTABIDIR

10 Jun 2010

Sual: Quranın neçə surəsi var və ayələrinin sayına görə ən böyük və ən kiçik surələr hansıdır?

ALLAH ÖVLİYALARININ MÖVLUD BAYRAMLARINI QEYD ETMƏK ŞİRK VƏ BİDƏTDİRMİ?

10 Jun 2010

«Ya Peyğəmbər! de ki: Mən sizdən bunun (risaləti təbliğ etməyin) müqabilində qohumlarıma məhəbbət bəsləməkdən başqa bir şey istəmirəm». «Şura» surəsi, 23-cü

QİBLƏ

26 Apr 2010

Cabir ibn Həyyan: Soruşmaq istəyirəm ki, nə üçün Peyğəmbər müsəlmanların qibləsini dəyişdirərək onlara “Kəbəyə tərəf namaz qılın” dedi, halbuki onlar ondan qabaq başqa bir tərəfə (Beytul-müqəddəsə tərəf) namaz qılırdılar?

Həzrət Əli(ə)-ın suallarına İmam Həsənin(ə) verdiyi cavablar

28 Mar 2010

Bir gün Həzrət Əli (ə), övladının düşüncə və anlayışını yoxlamaq üçün onu yanına çağırdı. Onların arasında baş verən sual-cavabları Əbu Nuaymın əl-Hılyə» adlı əsərindən tərcümə edərək oxuyaq.

HİCAB-İSLAMDA ÖRTÜK

10 Mar 2010

Onlar, bir insanın mənlik və şərəfinə hörmət göstərmənin, insan hüquq bəyənnaməsinin bir maddəsi olduğunu irəli sürür, buna görə də, hicabı qadın şəxsiyyətinin tapdalanması bilib...

Sual: Kərbəla cinayəti fərdi məsələdir, yoxsa ictimai?

08 Mar 2010

Atası Müaviyənin qəsb etdiyi xilafət taxtına oturan Yezidin törətdiyi bu cinayət heç də Həzrət İmam Hüseynin(ə) şəxsiyyətinə qarşı yönəlməmişdi.

Oruc barədə bilmək istədikləriniz

04 Mar 2010

 Oruc tutan Ramazan ayının əvvəlindən sonunadək  sübh azanından Məğribə qədər 9 əməldən çəkinməlidir. Oruc Allaha yaxın olmaq və rizasını qazanmaq qəsdi və niyyəti ilə yerinə yetirilməlidir. Orucun niyyəti hər günün gecəsi də edilə bilər. Lakin yaxşı olar ki, oruc tutanlar tutacqları bir ayın orucunun niyyətini əvvəlcədən etsinlər.