Körpənin qulağına azan və iqamə oxunmasının nə faydası vardır?

18 Jun 2019

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Ey Əli! Nə zaman oğlun və ya qızın olsa, sağ qulağına azan və sol qulağına iqamə oxu. Bu halda şeytan ona heç bir zaman ziyan vurmaz”...

Göz dəyməməsi üçün nə etmək olar?

18 Jun 2019

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Göz dəyməsi haqdır. Hər kim qardaşı barəsində hansısa bir şeydən heyrətə gələrsə, gərək o zaman Allahı yada salsın...

Xurafatla necə mübarizə aparmaq olar?

18 Jun 2019

Xurafat və xurafatı yayanlar hələ qədim zamanlardan indiyə qədər mövcuddur. Ancaq onun yayılması müxtəlif cəmiyyətlərdə müxtəlif cürdür. O cəmiyyət ki, elmi kənara qoyub, cəhalət ardınca gedir – əlbəttə ki, həmin cəmiyyətdə xurafat da çox yayılar və insanları yolundan azdırar...

Sədəqənin savabı aradan getsə, necə geri qaytarmaq olar?

16 Jun 2019

Bir nəfər İmam Cavadın (ə) xidmətinə gəlir. Onun sevinci üzündən oxunurdu. Həzrət (ə) ona buyurur: “Səni şad görürəm...

Yoxsula sədəqəni necə vermək lazımdır?

16 Jun 2019

Qurani-Kərim yoxsullara yardım etməyin əhəmiyyətli bir iş olduğunu bir çox ayələrində bəyan etmiş və onun ədəb qaydalarını bizə tanıtmışdır...

Küsən insanın namazı qəbul olarmı?

14 Jun 2019

Küsmək – insanlar arasında dostluq və ülfət bağlarının qırılmasına səbəb olar...

Ən böyük nemət hansıdır?

14 Jun 2019

Bəzilərinin nəzərinə görə, ən böyük nemət – sərvət, məqam, rifah, qüdrətdir...

İmam ilə xəlifənin fərqi nədir?

11 Jun 2019

“İmamət” sözünün lüğətdəki mənası “rəhbərlik”dir. O kəsə imam deyərlər ki, bir dəstə insanın diqqət mərkəzində olar. İnsanlar onun danışıq və rəftarının ardıcılı olarlar...

Nas kimdir, nasnas kimdir?

11 Jun 2019

Bir nəfər İmam Əlinin (ə) xidmətinə gəlir və deyir: “Nas kimdir, nasa bənzəyənlər kimdir və nasnas kimdir?”...

İnsan nə qədər su içməlidir?

08 Jun 2019

Insan orqanizminin 2/3 hissəsini su təşkil edir. Bunu biz məktəb vaxtından bilirik