Allahı imtahana çəkmək olarmı?

04 May 2019

İmam Sadiq (ə) nəql edir: “Bir gün Həzrət İsa (ə) bir yüksəklikdə dayanmışdı. İblis ona əyan olur və deyir: “Sən ki, deyirsən Allah hər işə qadirdir...

Əvvəl gündüz yaradılmışdır, yoxsa gecə?

01 May 2019

Nəql edilir ki, İmam Rza (ə) Məmunun məclisində olan zaman söhbət gecə və gündüzdən düşdü və hansının daha əvvəl xəlq olunması sualı yarandı...

İnsanda qorxu hissi olmalıdırmı?

30 Apr 2019

Qorxu, yəni xovf – insanın, gələcəkdə onu gözləyən xoşagəlməz hadisələrə görə nigaran olması və qorxmasıdır...

Mikayil mələyin (ə) vəzifəsi nədir?

25 Apr 2019

Həzrət Mikayil (ə) – Allahın dörd böyük mələyindən biridir. Bu dörd mələyin hər birinin mühüm vəzifələri vardır. Mikayil mələyin (ə) isə vəzifəsi insanlara ruzi çatdıran mələklərə rəhbərlik etməkdir...

Ölülərin bu dünyada dirilməsi hadisələri necə baş veribdir?

25 Apr 2019

Quranda ölülərin dirilməsinə işarə edən ayələr vardır ki, onlara nəzər salaq...

Şirlər niyə Danyal peyğəmbərə (ə) hücum edə bilmədi?

25 Apr 2019

Həzrət Danyal – Bəni-İsrayil peyğəmbərlərindən biri olmuşdur. Bu peyğəmbərin (ə) adı Quranda zikr edilməmişdir. Ancaq hədislər bizə onun haqqında kifayət qədər məlumat vermişdir... 

Özünü tanımaq insana nə verir?

23 Apr 2019

Məcaşə adlı bir nəfər Peyğəmbərin (s) xidmətinə gəlir və deyir ki, “Allaha mərifət yolu haradadır?”...

Həqiqi yetim kimdir?

23 Apr 2019

“Əmirəl-möminin (ə) buyurur ki, yetim o kəs deyildir ki, atası ölmüş və getmişdir. Yetim – elm və ədəb yetimi olandır. O kəsin ki, kamalı olmaz, mərifəti və təqva əldə etməz – o, həqiqi yetim olar...

Cinləri necə dəf etmək olar?

17 Apr 2019

Böyük İslam alimlərindən olan Əllamə Seyyid Muhəmmədhüseyn Hüseyni cinlərin dəf olunması mövzusu haqqında buyurmuşdur: “Şeytan davamlı olaraq öz cin və insdən olan ordusunu möminlərin yolunu bağlamaq üçün hərəkətə gətirər...

Yuxusuzluq xəstəlikdir - İnsan gündə neçə saat yatmalıdır?

17 Apr 2019

Yuxusuzluq ayrıca bir xəstəlik olduğu kimi bəzən depressiya, həyəcan pozuntusu və panikatakla yanaşı olur. Tibdə bu problemin adı insomnia (yuxusuzluq) adlandırılır və ondan insanların təxminən 25 faizi əziyyət çəkir...