Bütün analar behiştə gedəcəkmi?

05 Feb 2019

Həzrət Peyğəmbərdən (s) belə bir hədis vardır ki, behişt anaların ayağı altındadır. Bəs görəsən bütün analar behiştə gedəcəklərmi?...

Ağıldan zəif olanların Qiyamətdəki halı necə olacaqdır?

05 Feb 2019

İlk növbədə gərək bu həqiqətə diqqət edək ki, dinimiz o kəsləri vəzifə və təklif əhli hesab edir ki, ağla və şüura malik olsunlar. Əgər bu amil olmazsa, həmin şəxsin boynuna təklif düşməz. Ona görə cəza və savab da almaz...

Allahın hikməti nə deməkdir?

05 Feb 2019

Hikmət sözünün lüğəti mənası – mətanət və nöqsandan uzaq olmaqdır. Binaya ona görə möhkəm deyirlər ki, dağılmaq ehtimalı azdır və sabitdir. Qaziyə ona görə hakim deyirlər ki, insanların haqqının zay olmasının qarşısını alar...

Qiyamətdə Günəş, Ay işıq saçmayacaq. Bəs işıq verən nə olacaqdır?

05 Feb 2019

Bəsirət – xüsusi bir nurdur ki, vəhy çırağının və insanın daxili imamının sayəsində meydana gələr. Başqa sözlə desək, insanın daxili imamı ilə daxili vəhy çırağı bəsirət çırağının yanmasına səbəb olar...

Qurani-Kərim, Tövratı və İncili təsdiq edirmi?

05 Feb 2019

Quran sonuncu səma kitabı olaraq, özündən əvvəl gələn səma kitablarını təsdiq etmiş və onların Allah tərəfindən nazil olduğunu bəyan etmişdir. Əlbəttə ki, təhrif və dəyişdirilməmiş hissələrini...

Zalımların zülmləri İlahi iradəyə söykənə bilərmi?

03 Feb 2019

Dünyada baş verən bütün dəyişikliklər Uca Allahın iradəsi sayəsində baş verər. Qurani-Kərim bu haqda buyurur: “De: «Allahım! Ey hər bir mülkün həqiqi sahibi!...

“Allah haradadır?” sualı buna görə səhvdir

03 Feb 2019

Allah Təala kamili-mütləqdir və Onun məkanı və zamanı yoxdur. Onun müqəddəs varlığına tay yoxdur. Bəziləri Allahı cisim kimi təsəvvür etdikləri üçün, Ona məkanı da nisbət verməyə çalışır və soruşurlar ki, Allah haradadır?...

Allahın nura bənzədilməsi nə kimi mənalar daşıyır?

03 Feb 2019

Allahın uca zatı və müqəddəs varlığı hər bir şeydən üstün və yüksəkdir. Biz insanlar Allahı bir şeyə bənzətmək istəsək, daha çox Onu nura bənzədirik...

Nədən bilək ki, yaxşı nədir, pis nədir?

31 Jan 2019

Ətrafımızda olan insanlar hər gün elə işlər görürlər ki, bəzilərini yaxşı və bəzilərini isə pis hesab edirik. Bəs doğrudandamı həmin işlər yaxşı və pisdir? Yaxşı və pis üçün əsil meyar nədir?...

Nə edək ki, insanların sevimlisi olaq?

31 Jan 2019

İnsan xilqət baxımından həmişə sevilib və sevməyi xoşlayan varlıqdır. Bəs nə edək ki, başqaları tərəfindən sevilək?...