Allaha yardım etmək necə olur?

21 Feb 2019

Qurani-Kərimdə buyurulur: “Ey iman gətirənlər! Əgər Allaha (Onun peyğəmbərinə, dininə və Kitabına) yardım etsəniz, Allah da (məqsədlərinizə çatmaqda) sizə yardım edər və qədəmlərinizi möhkəmləndirər”. (“Muhəmməd (s)” 7)...

Yaşadığımız evləri necə nurani edə bilərik?

21 Feb 2019

Bəzi yerlər və məkanlar vardır ki, insan oraya daxil olan zaman təsirlənir və xüsusi hisslər keçirir. Yer üzərində elə məkanlar vardır ki, insan onlara qədəm basan kimi sevinc və şadlıq hiss edər...

Əgər dünya pis yerdirsə, niyə xəlq olunmuşdur?

21 Feb 2019

Əgər “Nəhcul-bəlağə”yə və bəzi hədislərə nəzər salsaq görərik ki, dünya çox zaman məzəmmət olunur. Amma, burada düzgün fəlsəfi yanaşma olmalıdır...

Din insana nə üçün lazımlıdır?

14 Feb 2019

Din insana nə üçün lazımdır? Bu sualın cavabı əlbəttə ki, hətta avam insanlar üçün də belə, aydındır. Ancaq bəzən bu mövzunu daha dərindən tədqiq etməyə ehtiyac yaranır...

Torpağın titrəməsi niyə baş verir?

14 Feb 2019

İmam Sadiq (ə) yaxın səhabəsi olan Mufəzzələ yerin və göyün bəzi sirlərini açıqlamışdır ki, biz də onlarla tanış olaq...

Hansı günahlar kəbayiri-əsəm sayılır?

14 Feb 2019

Qurani-Kərimdə belə bir ayə vardır ki, buyurulur: “Həmin o kəslərə ki, kiçik və təsadüfi günahlar istisna olmaqla, həmişə (dünyada şər’i cəza, axirət üçün isə od vəd edilmiş)böyük günahlardan və (İslamda cəza təyin edilmiş) çirkin əməllərdən çəkinirlər...

Uşağa ət neçə aydan verilməlidir?

14 Feb 2019

Bir qayda olaraq ana südü və ya süni südlə ("smes") qidalandırılan uşaqlara istənilən əlavə qidalar (sıyıq, kəsmik, meyvə, tərəvəz, yumurta və s.) yalnız 6 ayından sonra verilə bilər...

İnsan niyə dinə tərəf gedir?

14 Feb 2019

İslam dininin nəzərinə görə, ölüm, insan həyatını sona çatdırmaz. Əslində bir aləmdən başqa bir aləmə keçməsinə səbəb olar. İnsanın o dünyadakı yeri isə bu dünyadakı əməllərindən asılıdır...

İlahi hikməti necə isbat etmək olar?

14 Feb 2019

Allahın hikmətini isbat etməyin ən yaxşı yolu – varlıq aləminin gözəllikləri və sirləri barəsində düşünməkdir. Əgər insan göyün və yerin yaradılışına diqqətlə nəzər salsa, görər ki, bütün bu nizamlılıq və həmahənglilik Allahın hikmətinə dəlalət edir...

Adət ilə fitrətin fərqi nədədir?

06 Feb 2019

Adət və ənənələr – dəyişən və sabit olmayan qanunlardır ki, müxtəlif amillərin təsirinə məruz qalarlar. O cümlədən: iqtisadi, ictimai, coğrafi və digər amillərin...