Külək niyə əsir? Əsməsə, nə olar? – İmam Sadiqin (ə) mübarək izahı

04 Apr 2019

İmam Sadiq (ə) yaxın səhabəsi olan Mufəzzələ yerin və göyün bəzi sirlərini açıqlamışdır ki, biz də onlarla tanış olaq...

Niyə Həzrət İbrahim (ə) oda atılanda, Allahdan kömək istəmir?

02 Apr 2019

Təvəkkülün ilk dərəcəsi belədir ki, insan Allaha öz vəkili kimi etimad edər. Bu təvəkkülün ən aşağı dərəcəsidir. Yəni, insan hər bir işində Allahı vəkili edərək, Ona etimad edir və Ona söykənir...

Simicliklə necə mübarizə apa bilərik?

30 Mar 2019

Simiclik rəzil sifətlərdəndir ki, insanı həm digər insanlardan və həm də Allahdan uzaqlaşdırar. Ona əzab və qəmdən başqa bir şey gətirməz...

Həsəd aparan insanla necə rəftar etməliyik?

27 Mar 2019

İslam dini həsəd aparan insanlarla necə rəftar etməyimizi bizə tövsiyələr və nəsihətlər şəklində öyrətmişdir ki, onlarla tanış olaq...

Üç ay şərab iç və doqquz ay təqvalı ol nə deməkdir? – Hacı İsmayil Dulabinin təfsiri

26 Mar 2019

Hafizin şeirində bir beyt vardır ki, buyurur: “Üç ay şərab iç və doqquz ay təqvalı ol”...

İslam dinində qız oğlana elçilik edə bilərmi?

26 Mar 2019

“O iki qadından biri dedi: «Atacan, onu(muzdla) işə götür, çünki (bu) güclü və etibarlı (adam)muzdla tutduqlarının ən yaxşısıdır». (Şüeyb) dedi: «Mən bu iki qızımdan birini sənə ərə vermək istəyirəm...

Məadın əsil fəlsəfəsi nədir?

26 Mar 2019

İnsanın mənşə aldığı Uca Varlığa tərəf qayıtmasına məad deyirlər. Hamı Ondandır və Ona tərəf qayıdacaqdır...

İnsanın Bərzəx gözü necə olur?

26 Mar 2019

Bərzəx gözü deyildikdə, bəsirət nəzərdə tutulur. Bəli, insan elə bir məqama çata bilər ki, bəsirət gözü açılsın və qeyb aləminin həqiqətlərini batini gözü ilə görə bilsin. İlahi nuru müşahidə etsin...

İnsanın ruhu, Allahın ruhunun bir hissəsindəndirmi?

26 Mar 2019

Qurani-Kərimin ayələri bizə xəbər verir ki, Allah Təala insanı xəlq edən zaman Öz ruhundan ona üfürmüşdür...

Xristian dinində şərabın hökmü necədir?

14 Mar 2019

Şərab içmək hələ Həzrət Adəmin (ə) zamanından haram buyurulmuşdur. Mömin insanlar həmişə ondan çəkinmiş və başqalarına da qadağan etmişdilər...