Kişinin ailədə üstünlüyü nə məna daşıyır?

10 Nov 2019

Qadın ilə kişinin cismi tutumları ona görə fərqlidir ki, hər biri boynuna düşən məsuliyyətləri yerinə yetirə bilsinlər...

Niyə Allah günahkarların əzabını bəzən təxirə salır?

08 Nov 2019

Allah Təala insanı xəlq etmişdir və ona görə də insanın hidayət olması üçün lazım olan şəraiti yaratmalıdır...

Məsumluğun fəlsəfəsi nədir?

06 Nov 2019

İlahi peyğəmbərlərin (ə) hamısı məsum olduqları üçün, hər cür şirk və küfrdən pak idilər. Bəs ismətin, məsumluğun fəlsəfəsi nədir?...

Namazın salamlarının mənası nədir?

06 Nov 2019

Əmirəl-mömininə (ə) sual verirlər ki, namazın salamlarından olan “Əssəlamu-əleykum”un mənası nədir?...

Allahdan qorxmaq deyildikdə, nə nəzərdə tutulur?

06 Nov 2019

“Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun! Hər kəs (özünün) sabah(ı) üçün qabaqcadan nə göndərdiyinə (qəlb gözü ilə) nəzər salmalıdır. Allahdan qorxun ki, Allah etdiklərinizdən xəbərdardır!”. (“Həşr” 18)...

Nə üçün dabanlara yod çəkirlər?

06 Nov 2019

Yod damarları genişləndirən, qan dövranını yaxşılaşdıran, iltihab və mikrob əleyhinə təsirə malikdir...

Dinin həqiqi olmasının meyarı nədir?

06 Nov 2019

Bir dinin haqq olmasının meyarı budur ki, mütaliə yolu ilə onun əqidə və əxlaqi göstərişləri ilə tanış olmaqla, onun ağlın qəbul etdiyi əməllərə uyğun gəlib-gəlməməsini araşdırmaqdır...

Ədəb ilə ağılın nə kimi əlaqəsi var?

03 Nov 2019

Yaxşı ədəb dedikdə, insanlığın tanıdığı qırmızı xətləri qorumaq nəzərdə tutulur. Yəni, əgər şəxs öz insanlıq sərhədlərini qoruya bilərsə, o zaman özünü pis ədəbdən qoruya bilər...

Besətdən əvvəl Həzrət Muhəmmədin (s) dini nə idi?

03 Nov 2019

Əbul-fəda yazır: “Peyğəmbərin (s) adəti belə idi ki, ildə bir dəfə Həra dağına qalxardı və orada ibadətlə məşğul olardı”...

İnsanın mövcudiyyətində hədəf varmı? Varlıq aləminə 2 baxış

01 Nov 2019

Sizin nəzərinizcə dünya necə olmalıdır? İnsan necə bir varlıqdır? Bu kimi suallara cavab verənlər iki baxışa malik olurlar: İlahi baxışa və maddi baxışa...