Haram yolla dünyaya gələn övlad günahkardırmı?

21 Nov 2019

Zina – sağlam cəmiyyətin və Allahın nəzərində ən alçaq bir əməllərdəndir. Zinakar bunu hiss edər və ona görə də əməlini gizlədər ki, insanlar tərəfindən məzəmmət olunmasın. Zinakar yaxşı bilir ki, əgər onun kim olduğunu bilsələr, onunla düşmən kimi rəftar edəcəklər...

Cəmiyyətin təkamül etdiyini necə bilə bilərik?

21 Nov 2019

Cəmiyyəti insan toplumu təşkil edir. Bu insan toplumunun bir silsilə əqidəsi, arzuları olar. Cəmiyyət insan toplumundan təşkil edildiyi üçün hər bir fərdin tərəqqi etməsi və ya süqut etməsi cəmiyyətə təsir edər...

Hansı amillər ruzini artırır?

21 Nov 2019

İmam Əli (ə) buyurur: “Hər kim təvəkkül edərsə, Allah Təala ona kifayət edər. Allah onu hər şeydən ehtiyacsız edər”...

Sadiqinlər kimlərdir ki, onlarla birgə olmaq lazımdır?

19 Nov 2019

Sadiqinlər sözünün geniş mənaları vardır. Ancaq hədislərdən belə qənaətə gəlmək olur ki, sadiqinlər – məhz Məsumlardırlar (ə)...

İmam Zaman ağa (ə.f) hansı silah ilə zühur edəcəkdir?

19 Nov 2019

İmam Zaman ağanın (ə.f) zühur edən zaman hansı silahla gələcəyi barəsində iki nəzər vardır...

Allahı yada salmaq necə olur?

17 Nov 2019

Namaz  Allahı yada salmağın ən böyük amilidir. Hər kim gündə beş dəfə namaz qılar onun qəlbi Allah nuru ilə dolar və aramlıq tapar...

Kişinin ailədə üstünlüyü nə məna daşıyır?

10 Nov 2019

Qadın ilə kişinin cismi tutumları ona görə fərqlidir ki, hər biri boynuna düşən məsuliyyətləri yerinə yetirə bilsinlər...

Niyə Allah günahkarların əzabını bəzən təxirə salır?

08 Nov 2019

Allah Təala insanı xəlq etmişdir və ona görə də insanın hidayət olması üçün lazım olan şəraiti yaratmalıdır...

Məsumluğun fəlsəfəsi nədir?

06 Nov 2019

İlahi peyğəmbərlərin (ə) hamısı məsum olduqları üçün, hər cür şirk və küfrdən pak idilər. Bəs ismətin, məsumluğun fəlsəfəsi nədir?...

Namazın salamlarının mənası nədir?

06 Nov 2019

Əmirəl-mömininə (ə) sual verirlər ki, namazın salamlarından olan “Əssəlamu-əleykum”un mənası nədir?...