Ailəyə xidmət etmək – kəbirə günahların kəffarəsidir

14 Fevral 2018 - 19:35