SİRLİ NAMAZIN SİRLƏRİ...

16 Fevral 2010 - 14:01

Burada bir məqamı da qeyd etmək yerinə düşərdi ki, İslamın ilkin dönəmində Peyğəmbər (s) həmin ruhani proqramdan istifadə edərək müsəlmanları tərbiyə etdi və nəticədə ilkin müsəlmanların şəxsiyyətini o qədər yüksəltdi ki, sanki onlar əvvəlki cahil insanlar deyildilər.

Qaranlıq və sakit gecənin qəribə, qeyri-adi sirrləri, xüsusi nuraniyyət və feyzi vardır. İlahi bərəkətlərdən çoxu gecə nazil olmuşdur. Allah-Təala Quranı gecə nazil etmiş, Peyğəmbər (s) gecə vaxtı meraca aparmış, Hz. Musa (ə)-ın Allah nəzərində ziyafət və qonaqlığı gecə vaxtı həyata keçmişdir.

“Leyl”, yəni gecə kəlməsi Qurani-Kərimdə təqribən 90 dəfə gəlmişdir ki, bu da onun əhəmiyyətinə bir nişanədir. Gecə qılınan namazın isə Quranda xüsusi yeri var və onun barəsində çoxlu təkidlər var:

“Gecənin bir hissəsini Onun üçün səcdə et və uzun gecəni Onu təsbih et və Onu paklıqla yad et”. (Dəhr surəsi, ayə 26)

İnsanın Rəbbinə olan eşq və məhəbbəti onu yuxudan ayırır və gecə yarısı öz Məhbubu ilə raz-niyaza məşğul edir. Əgər o eşq olmasa, insan şövq ilə təklikdə və qaranlıqda istirahətdən əl üzüb arifanə şəkildə xəlvətdə öz Məşuqu ilə danışmağa başlaya bilməz. Bir Hədisi-Qüdsidə Allahın belə buyurduğunu oxuyuruq: “Məni sevdiyini iddia edən, amma gecə vaxtı gəlib yetişəndə yatan şəxs öz iddiasında yalançıdır. Hər bir aşiq öz məşuqu ilə xəlvətdə qalmağı sevmirmi?!”

İnsan gecə namazı və ibadətlərini davamlı şəkildə yerinə yetirməklə Allaha yaxınlaşaraq, nəfsini saflaşdıraraq kamal məqamlarından birinə yetişər ki, öz göz, qulaq və əlinə sahib olar, yəni haqqdan başqa bir şey görməz, haqdan başqa bir şey eşitməz, haqqdan başqa bir əməl etməz.

Əhli-Beyt (ə) gecənin axırında oyaq qalmağı ibadət üçün önəmli hesab etmiş, onun tərk olunmasını isə məzəmmət etmişdir. Buna misal olaraq, İmam Sadiq (ə)-ın hədisini göstərə bilərik. “Mən o şəxsdən qəzəbliyəm ki, Quran oxuyur, gecəni oyaq qalır, lakin gecə namazını qılmır, ancaq sübh olan kimi qalxıb sübh namazını qılır”.

Savab və fəzilətlərindən əlavə, gecə namazının insan orqanizmi üçün bir sıra xeyirləri də vardır ki, bunu müasir elm hələ indi sübut etsə də, Peyğəmbər (s) 14 əsr bundan öncə öz hədislərində söyləmişdir:

“Gecələr namaza durun, sizdən əvvəlki əməlisalehlər də bunu edib. (Bu) hər şeyə qadir, qüdrətli Allaha yaxınlaşmaq, pisliklərə qadağa, günahlardan təmizlənmə, xəstəliyin bədəndən qovulması deməkdir”.

Müasir tədqiqatlar nəticəsində sübut olunmuşdur ki, yuxudan oyanmadan bir neçə saat əvvəl orqanizmdə kortiyozol hormonu ifraz olunur. Bu hormonun ifrazı mütəmadi olaraq səhər çağına (gecənin son 1/3-nə) təsadüf edir. Hormonun az miqdarda ifrazı qanda şəkərin miqdarının diabetə gətirib çıxardacaq dərəcədə kəskin şəkildə artmasının qarşısını alır, qan təzyiqinin qəfil qalxmasını əngəlləyir, bunlara tutulan xəstələrdə insultun, ürək tutmalarının qarşısını alır. Gecə namazı, həmçinin göz kapilyarlarında yuxu əsnasında qan axınının zəifləməsi nəticəsində ortaya çıxa biləcək trombozun - baş nahiyəsindən venoz qanın geriyə-aşağıya axmasını əngəlləyən tənəffüs çətinliyinin qarşısını alır. Gecə qalxaraq namaz qılma oynaqlarda ortaya çıxan müxtəlif iltihablaşma və ağrıların (revmatizm və s.) olduğu xəstələrdə yüngülləşmə və yaxşılaşma halları doğurur. Gecə namazında ətrafların dəstəmazı zamanı “masaj” xroniki xəstəliklərin də qarşısını alır. Çünki, gecə namazı hədsiz çalışma ilə az hərəkətliliyin arasında yer alan orta səviyyəli hərəkətlər yığınıdır ki, onunla bu növ xəstəliklərin effektli müalicəsi təmin edilir. Gecə namazı həmçinin orqanizmi, xüsusilə də yağlı axşam yeməklərindən sonra qanda toplanan 3 hədli qlisirindən təmizləyir. Gecə namazında Quran oxuma, dua etmə və zikr etmə, yaddaşı gücləndirir, beynin zehni fəaliyyətini artırır, kədərlənmə, stress və depressiyaların yaranmasının qarşısını alır, qocalıqla bağlı ağıldan kəmlik və başqa halları da aradan aparır. Qulaqda küyün olması və başqa naməlum səbəblərdən insanlarda qorxu, həyəcanlanma hallarını da azaldır.

Araşdırmalar nəticəsində sübut olunmuşdur ki, ümumiyyətlə namaz qılan insanlarda hafizə çatışmazlıqları, ağıl xəstəliyi çox az rast gəlinir. Namaz qılan şəxsin gözləri qüvvətli qan dövranına malik olur. Oynaqları daim işləyən insanlar revmatizm və oynaq xəstəliklərindən də qorunurlar.

Təsadüfi deyildir ki, İslam dinində hamilə xanımlara imkan olduqca daim dəstəmazlı olmaq tövsiyyə olunur. Ananın daim dəstəmazlı olması, namaz (o cümlədən imkan olduqca gecə namazları, müsətəhəb namazlar) qılması, Quran oxuması, dua etməsi həm ana, həm də övladın ruh və cisminə böyük təsir edir. Bu bətndəki övladın əməlisaleh olmasına təsir etməklə yanaşı, ananı da ruh düşkünlüyündən qoruyur. Kolumbiya universitetinin araşdırmalarına əsasən, dua oxunarkən embrionun sağlam böyümə şansı yüzdə iyirmi beşdən yüzdə əlliyə qalxmış, döllənmə şansı isə yüzdə 8-dən yüzdə 16-ya qalxmışdır.

Bundan əlavə qeyd etmək yerinə düşərdi ki, bütün ölkələrdə tətbiq edilən gimnastika hərəkətlərinin və fiziki müalicələrin əsasını Henrix Linqin namaz hərəkətlərindən ilham alaraq qurduğu hərəkətlər təşkil edir.

Gecə namazı insan əxlaqının daha da gözəlləşməsinə və Allahın fəxr etməsinə səbəb olar, üzü gözəlləşdirər, nurlandırar, bədəni ətirli edər, gecə namazı qılan Allah nurundan bəhrələnər.

İmam Sadiq (ə)-dan nəql olunan iki hədisə diqqət yetirək: “İnsanın bəzən yalan danışması onun gecə namazından məhrum olmasına səbəb olar. Gecə namazından məhrum olan kimi isə ruzidən də məhrum olar”.

“Gecə namazı sifəti gözəlləşdirər, əxlaqı yaxşı edər, bədənin iyini pak və xoş edər. Gecə namazı ruzini çox, borcu isə əda edər (yəni borcların qaytarılmasına səbəb olar)”.

Ancaq yaxşı olardı ki, insan gecə namazını psixoloji, fizioloji, əxlaqi baxımdan olan faydaları və ya ruzinin çoxalması üçün deyil, sırf Allaha xatir, Onunla raz-niyaz etmək üçün, Onu sevdiyi üçün qılsın.

Allah bütün dua və ibadətlərinimizi qəbul etsin. AMİN!

 

 

Nazilə Xəlilova (MS)