İmam Zaman ağaya (ə.f) niyə Bəqiyyətullah deyilir?

20 Noyabr 2022 - 20:20

Quran buyurur: “Əgər imanınız olsa, (başqasının haqqını verdikdən sonra) Allahın sizin üçün saxladığı şey daha xeyirlidir və mən sizə məmur və gözətçi deyiləm (ki, sizin iman və əməlinizə nəzarət edəm və sizə savab və cəza verilməsi mənim öhdəmə olsun)“. (“Hud” 86).

Bu ayədə “Bəqiyyətullah” dedikdə Allahın sizin üçün saxladığı şey nəzərdə tutulmuşdur. Bu saxlanılan xeyirli şey ya halal və az ruziyə işarə edir, ya da həmişə qalıcı olan mənəvi savablara işarə edir.

Bu sözün ardınca Allah Təala buyurur ki, əgər mömin olsanız, bu həqiqəti dərk edərsiniz. Yəni, Allaha və onun hikmətinə imanınız olsa o zaman Bəqiyyətullahı dərk edə bilərsiniz.

İmam Baqirdən (ə) gələn hədisdə oxuyuruq: “Məhdinin (ə.f) qiyamından sonra dediyi ilk söz həmin ayə olacaqdır. Sonra buyuracaqdır: “Mən –Allahın saxladığı şey, Onun hüccəti və Onun canişiniyəm. Heç kəs Məhdiyə (ə) salam verməz, məgər o halda ki, deyər: Əssəlamu əleykə, ya Bəqiyyətullahi fi ərzihi”.

Bu hədisdən ayənin dərin mənasına varmaq olur. Baxmayaraq ki, bu ayə Şuəybin (ə) qövmünə işarə edir və saxlanan şey deyildikdə onların sərmayəsi nəzərdə tutulur, ancaq məhz Bəqiyyətullah sözünün başqa dərin mənalara malik olduğunun da şahidi oluruq. Həmçinin o kəslər ki, bəşərin xeyri üçün Allah tərəfindən saxlanılmış və ehtiyat görülmüşdür. O cümlədən: bütün peyğəmbərlər (ə), İmamlar (ə), həqiqi rəhbərlər kimi.

Ancaq hər bir halda Bəqiyyətullah sözünün əsil mənası İmam Zamanda (ə.f) təcəlli edir. Ona görə də İmamın (ə.f) layiqli ləqəblərindən biri də məhz Bəqiyyətullahdır.

 

ahliman.info