Quranın nəzərində insanın yaradılış məqsədi

20 Sentyabr 2022 - 10:52

Qurani-Kərimin bəzi ayələrində insanın yaradılış məqsədinin imtahan və imtahan olduğu bildirilir: "Ərşi su üzərində ikən hansınızın daha gözəl əməl (itaət) sahibi olacağını sınayıb bilmək üçün göyləri və yeri altı gündə yaradan Odur" (Hud, 7).

Başqa yerdə buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq (bəlli etmək) üçün ölümü və həyatı yaradan Odur. O, yenilməz qüvvət sahibidir, (çox) bağışlayandır” (Mülk, 2).

 Bu iki ayədə qeyd olunub ki, insanların yaradılış səbəbi imtahandır. Hətta Qurani-Kərimdə Allahın nemətləri, zahiri gözəlliyi və yer üzünü imtahan üçün yaratdığı bildirilir. Necə ki, buyurulur: “Biz yer üzündə olanları onun (sakinləri) üçün bir zinət yaratdıq ki, onlardan hansının daha gözəl əməl sahibi olduğunu yoxlayıb ayırd edək” (Kəhf, 7).

"İbtila" və "bəla"dan məqsəd imtahandır. İmtahan bəzən yaxşılıqlarla, bəzən də bəlalarla olur. Ona görə də Uca Allah bəndələrini nə ilə imtahan edərsə, onunla imtahan olar. Digər tərəfdən insanın Allah tərəfindən imtahanı digər bəndələrə nisbətən insanın xüsusi xüsusiyyətlərindəndir.

İmtahan insanın öz yaradıcısına ibadət və itaətinin bir hissəsi olmaqla yanaşı, yüksəliş və bəndəliyin müxtəlif mərhələlərindən keçmək üçün meyardır. Bəndəliyin dərəcəsi imtahanla müəyyən edilir. Daha kiçik sınaqlar isə insanı daha çətin sınaqlara və daha yüksək mərhələlərə hazırlayır.

Allahın imtahanı da ibadət kimi insanı kamilliyə çatdırmaq üçün vasitə və müqəddimədir.

iqna.ir