Sələmin həyatda tarazlığın pozulmasına təsiri

20 Sentyabr 2022 - 10:46

Sələm qeyri-qanuni gəlir növüdür. İnsanın kiməsə pul verib, verdiyindən artıq pul istəməsidir. İslamda bu iş əsas etibarilə haramdır və günah sayılır. Onun dünya və axirət cəzası vardır.

“Ali-İmran” surəsinin 130-cu ayəsində İslamda ribanın haram olması buyurulur: "Ey iman gətirənlər! Sələmi (borc üzərinə qoyduğunuz faizi) qat-qat artırıb yeməyin. Allahdan qorxun ki, bəlkə, nicat tapasınız!."

Həmçinin “Rum” surəsinin 39-cu ayəsində ribanın bəyənilmədiyi qeyd edilir: "(Sərvətinizin) xalqın mal-dövləti hesabına artması üçün sələmlə (faizlə) verdiyiniz malın Allah yanında heç bir bərəkəti (artımı) olmaz".

Sələm alan şəxsin vəfi və aqibəti "Bəqərə" surəsində görünür. Bu ayə İslamın riba haqqında necə düşündüyünü açıq şəkildə göstərir: "Sələm (müamilə, faiz) yeyənlər (qiyamət günü) qəbirlərindən ancaq Şeytan toxunmuş (cin vurmuş dəli) kimi qalxarlar. Bunların belə olmaları: Alışveriş də sələm kimi bir şeydir! -dedikləri üzündəndir. Halbuki Allah alış-verişi halal, sələm (faiz) almağı isə haram (qadağan) etmişdir. İndi hər kəs Rəbbi tərəfindən gələn nəsihəti qəbul etməklə (bu işə) son qoyarsa, keçmişdə aldığı (sələmlər) onundur (ona bağışlanar). Onun işi Allaha aiddir. Amma (yenidən sələmçiliyə) qayıdanlar cəhənnəmlikdirlər və orada həmişəlik qalacaqlar!" (Bəqərə, 275).

“Kəma yəqumu” cümləsindəki “Qiyam” sözü mötədillik və nizam-intizam mənasındadır. Bunun mənası isə həyatda mötədillik və həyat işlərində nizamdır. “Xəbt” tarazsız yerimək deməkdir. “Şeytanın toxunmasın”dan məqsəd isə mənfəətini və ya zərərini bilməyəcək qədər dərrakəsi pozulmuş şəxsdir. Həmçinin yaxşı ilə pisi bir-birindən ayıra bilməyən şəxsdir.

Buna görə də, mübarək ayədə riba alanların həyat işlərini tarazlıqdan çıxarmalarına işarə edilir. Çünki onlar insan fitrətinə uyğun olan düzgün alış-verişi tanımaq qabiliyyətini itirmişlər. Fəlakət mənbəyi olan sələmi həyatlarının əsasına çevirmişlər.

iqna.ir